Hội nghị công chức, viên chức và tổng kết năm học 2019-2020

      Ngày 13/08/2020, Trường Đại học Công nghệ (ĐHCN), Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã long trọng tổ chức Hội nghị công chức, viên chức và tổng kết năm học 2019-2020 theo hình thức trực tuyến nhằm đánh giá kết quả hoạt động năm học 2019-2020 và đề ra kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020-202. Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng PGS.TS. Nguyễn Việt Hà, Phó Hiệu trưởng TS. Nguyễn Anh Thái và Chủ tịch Công đoàn PGS.TS. Trịnh Anh Vũ đồng chủ trì Hội nghị.

     Tham dự Hội nghị có GS.TS. Nguyễn Hữu Đức – Chủ tịch Hội đồng khoa học và đào tạo Trường ĐHCN cùng các đại biểu đương nhiên và được bầu từ cấp cơ sở đại diện cho cán bộ, viên chức các đơn vị trong toàn trường tham dự Hội nghị.

Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng PGS.TS. Nguyễn Việt Hà, Phó Hiệu trưởng TS. Nguyễn Anh Thái và Chủ tịch Công đoàn PGS.TS. Trịnh Anh Vũ đồng chủ trì Hội nghị

    Mở đầu hội nghị, các đại biểu đã lắng nghe Phó Hiệu trưởng Nguyễn Anh Thái báo cáo Dự thảo tổng kết năm học 2019-2020 và kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020-2021. Năm 2019, Nhà trường phát triển thêm 01 chương trình đào tạo Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu từ chương trình chuẩn sang chương trình chất lượng cao theo Thông tư 23. Năm học 2019-2020, Nhà trường đang triển khai đào tạo 35 CTĐT, trong đó có 17 CTĐT đại học, 10 CTĐT thạc sỹ và 08 CTĐT tiến sỹ. Chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy năm 2019 là 1.460 chỉ tiêu, tiếp tục tăng so với năm 2018. Công tác đào tạo được duy trì ổn định đảm bảo mục tiêu đào tạo và chất lượng đầu ra cho sinh viên, năm học 2019-2020 có 522 sinh viên tốt nghiệp đúng hạn; 40 học viên cao học nhận bằng thạc sỹ và 16 nghiên cứu sinh nhận bằng tiến sĩ. Trường tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, đào tạo trực tuyến và triển khai đào tạo kết hợp quy mô toàn trường. Về công tác người học, ngoài việc cấp học bổng khuyến khích học tập Nhà trường đã giảm 5% học phí và cấp hỗ trợ cho sinh viên trong thời điểm khó khăn vì dịch Covid – 19. Hoạt động khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế phát triển về quy mô và chất lượng. Toàn Trường đã công bố 259 bài báo, báo cáo khoa học, trong đó 81 bài báo trên các tạp chí thuộc hệ thống ISI/Scopus. Trường đã được cấp 04 bằng sáng chế và 16 quyết định chấp nhận đơn hợp lệ. Về cơ sở vật chất, hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin, Nhà trường đã hoàn thành Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trường ĐHCN tại Hòa Lạc; thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid – 19 và chủ động đề xuất sáng kiến triển khai một số sản phẩm phục vụ phòng chống dịch. Về công tác đảm bảo chất lượng, Nhà trường đã hậu kiểm định 3 CTĐT được kiểm định theo Bộ tiêu chuẩn của AUN-QA; xây dựng hệ thống hỗ trợ quá trình tự đánh giá CTĐT, cơ sở dữ liệu về đảm bảo chất lượng.

TS. Nguyễn Anh Thái báo cáo tổng kết năm học 2019-2020 và kế hoạch năm học 2020-2021

          Năm học 2020-2021, Nhà trường đề ra 4 nhiệm vụ trong tâm là đảm bảo và tăng cường chất lượng đào tạo trong bối cảnh quy mô đào tạo tiếp tục gia tăng, đẩy mạnh đổi mới các hoạt động giảng dạy; nâng cao chất lượng và số lượng các công bố khoa học quốc tế, các phát minh sáng chế và giải pháp hữu ích; tăng cường công tác thu hút, phát triển đội ngũ cán bộ khoa học; tăng cường đổi mới công tác quản trị đại học, đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số đại học.        

        Sau phần báo cáo tổng kết, hội nghị tiếp tục lắng nghe ThS. Lương Việt Nguyên – đại diện Ban Thanh tra nhân dân trình bày báo cáo của Ban Thanh tra nhân dân. Báo cáo ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của tập thể lãnh đạo nhà trường trong thực hiện các giải pháp đảm bảo chất lượng mọi mặt hoạt động của trường; phát triển nguồn thu; gia tăng thu nhập cán bộ, viên chức.

ThS. Lương Việt Nguyên trình bày báo cáo của Ban Thanh tra nhân dân

       Tại hội nghị, các đại biểu còn lắng nghe tham luận về “Đại học định hướng đổi mới sáng tạo” do GS.TS. Nguyễn Hữu Đức trình bày với nội dung các chỉ tiêu đánh giá về Trường ĐHCN trong hệ thống đối sánh chất lượng cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới sáng tạo (UPM). Từ đó, GS đưa ra tầm quan trọng về việc định hướng đổi mới sáng tạo tại các trường đại học ở Việt Nam và dựa trên các tiêu chí đánh giá, các yếu tố cơ bản để Trường ĐHCN định hướng xây dựng đại học đổi mới sáng tạo trong thời gian tới.

GS.TS Nguyễn Hữu Đức trình bày tham luận “Đại học định hướng đổi mới sáng tạo”

        Trong năm học 2019 – 2020, với nhiều thành tích tập thể và cá nhân trong đào tạo và nghiên cứu khoa học được ghi nhận, TS. Tô Văn Khánh – Trưởng phòng Tổ chức cán bộ đã công bố khen thưởng tại hội nghị. Cụ thể, Trường ĐHCN nhận Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm học 2018-2019; 07 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ; 06 cá nhân nhận Bằng khen cấp Bộ và 09 tập thể được nhận Bằng khen cấp Bộ.

          Thay mặt lãnh đạo Nhà trường, TS. Nguyễn Anh Thái – Phó Hiệu trưởng Nhà trường trao đổi, trả lời các ý kiến của cán bộ, viên chức từ Hội nghị cấp cơ sở do Công đoàn trường tổng hợp, đồng thời làm rõ thêm một số chủ trương, biện pháp tăng cường điều kiện đảm bảo chất lượng trong lộ trình phát triển quy mô của Trường.

      Hội nghị đã kết thúc thành công và thông qua Nghị quyết hội nghị. Với những thành tích đã đạt được trong những năm qua, cùng với truyền thống đoàn kết nhất trí và ý thức trách nhiệm cao, Trường Đại học Công nghệ tin tưởng rằng mỗi cán bộ công chức, viên chức và người lao động sẽ nỗ lực phấn đấu, phát huy sức sáng tạo và tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc kế hoạch nhiệm vụ được giao, quyết tâm xây dựng Trường tiếp tục phát triển vững chắc, trở thành một trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học có uy tín, chất lượng cao hàng đầu của cả nước.

Tuyết Nga – Đăng Hoàng (UET-News)

Bài viết liên quan