Hội nghị tài chính năm 2022: Tập trung xây dựng cơ chế tài chính, tăng nguồn thu ổn định và bền vững

    Ngày 27/06/2022, Trường Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội nghị tài chính nhằm đánh giá tình hình thực hiện công tác tài chính năm 2021 và  6 tháng đầu năm 2022 tại nhà E3.

   Tham dự Hội nghị có PGS.TS. Nguyễn Việt Hà, Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng Nhà trường, TS. Nguyễn Anh Thái – Phó Hiệu trưởng Nhà trường, GS.TS. Chử Đức Trình – Phó Hiệu trưởng Nhà trường, TS. Nguyễn Thu Hương – Phó Hiệu trưởng Nhà trường cùng các Trưởng, Phó phòng chức năng; các Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm phụ trách tài chính các khoa; Viện trưởng các Viện trực thuộc Trường; Giám đốc Trung tâm trực thuộc Trường; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên trường.

   Phát biểu khai mạc, TS. Nguyễn Anh Thái – Phó Hiệu trưởng, chủ trì Hội nghị khẳng định trong những năm qua, nguồn lực tài chính của Trường đều có sự gia tăng, đồng thời với việc tăng thu nhập bình quân của cán bộ, giảng viên. Từ năm2022, Nhà trường bắt đầu thực hiện cơ chế tự chủ tài chính mới, tự đảm bảo chi hoạt động thường xuyên. Phó Hiệu trưởng mong muốn nhận được các đề xuất giải pháp để tăng các nguồn thu, đảm bảo sự phát triển nguồn thu bền vững của nhà trường trong thời gian tới của các đại biểu tham dự.

 TS. Nguyễn Anh Thái phát biểu khai mạc tại hội nghị

     Tại Hội nghị, ThS. Phạm Thị Thu Lan – Kế toán trưởng đã trình bày những kết quả đạt được trong công tác tài chính năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022. Năm học 2021-2022 là năm học mang tính dấu mốc, đánh dấu bước ngoặt chuyển đổi sang cơ chế tự chủ tài chính của Nhà trường lên mức tự đảm bảo toàn bộ chi thường xuyên. Trong năm 2021, về cơ bản Nhà trường đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch nhiệm vụ được ĐHQGHN giao, nguồn thu sự nghiệp đạt mức tăng trưởng 17% so với năm 2020. Công tác xây dựng kế hoạch thu – chi, kiểm soát thanh toán tiếp tục được thực hiện tốt và thu nhập cán bộ Nhà trường gia tăng 12,4% so với 2020 (cán bộ làm đủ 12 tháng và hưởng LTT T2). Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác kế hoạch tài chính vẫn còn tồn tại một số hạn chế. Cụ thể, công tác triển khai xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật và quy chế chi tiêu nội bộ chưa hoàn thành; xây dựng quy chế quản lý tài chính chưa triển khai…

    Trong thời gian tới, nhiệm vụ chủ yếu và giải pháp trọng tâm của Nhà trường trong công tác kế hoạch tài chính tập trung khắc phục những hạn chế, tồn tại. Cụ thể, về công tác kế hoạch Nhà trường tiếp tục rà soát, đôn đốc và xây dựng cơ chế hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; xây dựng kế hoạch ngân sách năm 2023; tiếp tục điều chỉnh tiêu chí phân bổ kinh phí ứng dụng công nghệ thông tin. Về công tác tài chính, triển khai nhiệm vụ xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật các ngành đào tạo; điều chỉnh nội dung quy chế chi tiêu nội bộ; xây dựng và ban hành quy trình quản lý mua sắm trang thiết bị, tài sản phụ vụ nghiên cứu và quy trình quản lý đề tài tài trợ, hợp tác…

Kế toán trưởng Phạm Thị Thu Lan báo cáo công tác kế hoạch tài chính năm 2021, và kết quả thực hiện tháng đầu năm 2022 và phương hướng công tác năm tiếp theo

            Hội nghị cũng nhận được những ý kiến đóng góp về việc cần sửa đổi các qui định về quản lý tài chính, qui chế chi tiêu nội bộ phù hợp với cơ chế tự chủ tài chính trong thời gian tới cũng như các giải pháp tăng nguồn thu cho nhà trường, đồng thời khẳng định báo cáo tài chính của trường rõ ràng và minh bạch.

            Kết thúc hội nghị, Phó hiệu trưởng Nguyễn Anh Thái ghi nhận các ý kiến góp ý của Hội nghị và chỉ đạo phòng Kế hoạch – Tài chính cùng các đơn vị chức năng rà soát và điều chỉnh các qui định của nhà trường để phù hợp với cơ chế tự chủ, đảm bảo nguồn tài chính của nhà trường tăng, ổn định và bền vững trong thời gian tới.

            Một số hình ảnh tại Hội nghị:

PGS.TS Lê Sỹ Vinh – Chủ nhiệm khoa Công nghệ Thông tin

PGS.TS. Phạm Mạnh Thắng – Chủ nhiệm khoa Cơ học kỹ thuật & Tự động hóa

TS. Lê Thị Hiên – Phó Chủ nhiệm khoa Công nghệ nông nghiệp

PGS.TS Bùi Thanh Tùng – Phó Chủ nhiệm Khoa Điện tử viễn thông

TS. Bùi Đình Tú – Phó Chủ nhiệm phụ trách khoa Vật lý kỹ thuật & Công nghệ Nano

PGS.TS. Trương Ninh Thuận – Phó Viện trưởng phụ trách Viện Công nghệ Hàng không Vũ trụ

PGS.TS Trịnh Anh Vũ – Chủ tịch Công đoàn

 (UET-News)

Bài viết liên quan