Dự kiến thời khóa biểu học kỳ I năm học 2020-2021

     Phòng Đào tạo (ĐT) gửi tới toàn thể sinh viên bậc đại học trong Trường “Dự kiến Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2020-2021”. Đề nghị lưu ý một số vấn đề sau:

     1. Học kỳ I bắt đầu từ ngày 31/08/2020 ÷ 20/12/2020. Lịch học bài tập, thực hành bắt đầu học từ tuần thứ 2 của học kỳ.

     2. Thời gian đăng ký học phần: dự kiến từ ngày 18/08/2020 – 24/08/2020.

     3. Về đăng ký học:

     3.1. Đối với Khóa QH-2020-I/CQ: Sinh viên học theo Thời khóa biểu đã được P.ĐT xếp cố định.

    3.2. Đối với Khóa QH-2019-I/CQ, QH-2018-I/CQ: P.ĐT đăng ký học sẵn cho từng sinh viên (lớp khóa học) theo một lịch trình học tập thông thường. Sinh viên kiểm tra, nếu thấy chưa phù hợp thì thay đổi (thêm/bớt/điều chỉnh) lớp học phần trong thời gian đăng ký học trực tuyến qua cổng thông tin đào tạo.

     3.3. Đối với Khóa QH-2017-I/CQ, QH-2016-I/CQ, QH-2015-I/CQ: Sinh viên tự đăng ký học trong thời gian đăng ký học trực tuyến qua cổng thông tin đào tạo.

     4. Sinh viên xem kỹ dự kiến thời khóa biểu và bản tư vấn học phần (Thời khóa biểuSổ tay học vụ). Nếu có đề nghị liên hệ trực tiếp với chuyên viên Nguyễn Hà My, Phòng ĐT (024.37547865, mynh@vnu.edu.vn) trước thứ Ba, ngày 11/08/2020. Thời khóa biểu chính thức sẽ thông báo ngày 14/08/2020.

     Trân trọng thông báo!

Bài viết liên quan