Định mức học phí năm học 2022-2023

   Căn cứ Quy định về Tổ chức và Hoạt động của Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo Quyết định số 3568/QĐ-ĐHQGHN ngày 08 tháng 10 năm 2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;

   Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 08 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ “Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo”;

   Căn cứ Quyết định số 520/QĐ-ĐHCN ngày 19 tháng 7 năm 2016 ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN;

   Căn cứ công văn số 2965/ĐHQGHN-KHTC ngày 05 tháng 10 năm 2021 về việc “Hướng dẫn thực hiện Nghị định 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021”;

   Căn cứ vào khung chương trình đào tạo đại học, sau đại học đã được phê duyệt và áp dụng; phương án tự chủ tài chính giai đoạn 2022-2025 của Trường Đại học Công nghệ;

   Căn cứ công văn số 197/ĐHQGHN-KHTC ngày 16 tháng 01 năm 2018 về việc tăng học phí các chương trình đào tạo chất lượng cao theo Thông tư 23;

   Căn cứ Tờ trình ngày 20 tháng 4 năm 2022 về “phương án thu học phí bậc đại học năm học 2022 -2023” của các phòng Kế hoạch – Tài chính, Công tác Sinh viên, Đào tạo;

   Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ Quyết định về việc quy định, định mức học phí đào tạo đại học, sau đại học năm học 2022-2023.

Quy dinh dinh muc hoc phi dao tao dai hoc nam hoc 2022-2023

Quy dinh dinh muc hoc phi dao tao Sau dai hoc nam hoc 2022-2023

Quy dinh dinh muc hoc phi dao tao Sau dai hoc trong thoi gian keo dai

Quy dinh Muc thu hoc phi dao tao dai hoc CT CLC TT 23 nam hoc 2022-2023

Bài viết liên quan