Điều chỉnh Lịch thi học kỳ II, năm học 2022 – 2023 bậc sau đại học

Căn cứ vào đề nghị của Giảng viên, bộ phận Khảo thí – Trung tâm đảm bảo chất lượng trân trọng thông báo điều chỉnh Lịch thi học kỳ II năm học 2022-2023 như sau:

Học phần Giảng viên Mã LHP Lịch thi

đã thông báo

Lịch thi

điều chỉnh

Giờ Ngày Thứ Giảng đường HTT Giờ Ngày Thứ Giảng đường HTT
Lý thuyết thông tin và mã hóa TS.Hoàng Gia Hưng ELT 6074 18h00 13/05/2023 7 306-GĐ2 13h00 17/06/2023 7 702-E3

   Viết tắt: HTT – Hình thức thi, TL – thi tự luận, VĐ – Thi vấn đáp, TN – thi trắc nghiệm, LHP – Lớp Học Phần, BTL – Bài tập lớn.

   Ghi chú: Phần in đậm trong cột “Lịch thi điều chỉnh” là các thông tin được điều chỉnh so với lịch thi đã thông báo.

   Trân trọng thông báo!

Bài viết liên quan