DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI KỲ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC ĐỢT 1 NĂM 2022

STT Họ và tên GT Ngày sinh Nơi sinh Chuyên ngành
ĐKDT
ĐT
ƯT
Nơi đào tạo ĐH Ngành TNĐH Hạng Hệ Năm TN ĐH Xét tuyển thẳng BTKT
1 Lê Việt Bách Nam 17/01/1988 Hà Nội KHMT Đại học quốc gia Singapore KHMT Giỏi CQ 2010
2 Nguyễn Văn Dương Nam 24/04/1999 Bắc Giang KHMT Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN KHMT Giỏi CQ 2022 x
3 Nguyễn Minh Hoàng Nam 25/10/2000 Hà Nội KHMT Trường Đại Học Khoa học và
Công nghệ Hà Nội
CNTT Khá CQ 2021
4 Lê Đức Kiên Nam 30/04/1999 Thanh Hóa KHMT Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN CNKTCĐT Khá CQ 2021 x
5 Bùi Minh Thảo Nữ 26/09/1999 Hà Nội KHMT Trường Đại học Giao thông Vận tải CNTT Xuất sắc CQ 2021
6 Phạm Đức Thức Nam 24/08/1997 Hà Nội KHMT Đại học Bách Khoa Hà Nội CNKTĐT-VT Khá CQ 2020 x
7 Đỗ Ba Chín Nam 11/01/1999 Hưng Yên MMT&TTDL Đại học Sư Phạm Hà Nội CNTT Giỏi CQ 2021
8 Nguyễn Văn Đức Nam 18/04/1998 Hải Dương KTPM Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN CKT Giỏi CQ 2021 x
9 Nghiêm Đình Nam Nam 18/08/1999 Bắc Ninh KTPM Trường Đại học Khoa học Tự nhiên,
ĐHQGHN
Máy tính và khoa học thông tin Khá CQ 2021
10 Hoàng Tích Phúc Nam 03/10/1999 Hà Nội HTTT Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN Công nghệ hàng không vũ trụ Giỏi CQ 2022 x
11 Trần Hữu Nam Nam 03/01/1999 Hải Dương KTCĐT Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN CNKTCĐT Giỏi CQ 2022 x
12 Phùng Hoài Nam Nam 18/02/1991 Hà Nội KTĐT Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN Kỹ thuật máy tính Xuất sắc CQ 2021 x
13 Vũ Thanh Hà Nam 12/05/1999 Thái Nguyên CKT x Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN CKT Giỏi CQ 2022 x
14 Đinh Khắc Mác Nam 23/05/1999 Hải Phòng CKT Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN CKT Giỏi CQ 2022 x

Ghi chú:

GT: Giới tính; ĐKDT: Đăng ký dự thi; ĐTƯT: Đối tượng Ưu tiên; Miễn NN: Miễn Ngoại ngữ; TNĐH: Tốt nghiệp Đại học; BTKT: Bổ túc kiến thức.

Bài viết liên quan