Danh sách sinh viên K67 tham gia Tiến trình đào tạo tích cực

      Nhà trường đã có thông báo số 299/ĐT ngày 30/09/2022 về việc hướng dẫn sinh viên K67 ngành Trí tuệ nhân tạo tham gia tiến trình đào tạo tích cực. Sau khi triển khai đánh giá và phỏng vấn, Viện Trí tuệ nhân tạo thông báo danh sách sinh viên K67 đủ điều kiện tham gia tiến trình đào tạo tích cực (danh sách kèm theo).

     Sinh viên bắt đầu học theo tiến trình đào tạo tích cực từ học kỳ II năm học 2022-2023. Nhà trường đã đăng ký học cho các bạn sinh viên theo tiến trình này.

     Trân trọng thông báo./.

Bài viết liên quan