Danh sách công trình sinh viên NCKH được giải 2019

STT Tên công trình Nhóm thực hiện Lớp GVHD Giải thưởng
1 Nghiên cứu thiết kế hệ thống giám sát tự động, thời gian thực cho xưởng sản xuất nấm quy mô công nghiệp Ngô Anh Tuấn
Phạm Mạnh Tuấn
Nguyễn Mậu Hoàng
Trần Bình Trọng
K60-M
K62-M
K60-M
K60-M
PGS. TS. Phạm Mạnh Thắng Giải Nhất – Cấp trường
Giải Ba – Cấp ĐHQG
2 Phân tích ổn định tĩnh của vỏ trụ tròn áp điện S-FGM không hoàn hảo về hình dáng trong môi trường nhiệt độ và sử dụng lý thuyết biến dạng trượt bậc ba Nguyễn Đình Khoa K61-H GS.TSKH. Nguyễn Đình Đức
ThS. NCS. Hoàng Thị Thiêm
Giải Nhất – Cấp trường
Giải Nhì – Cấp ĐHQG
Giải Nhì – Cấp Bộ
3 Virtual reality applications in intangible cultural heritage conversation Nguyễn Quang Minh
Nguyễn Anh Quang
Phùng Ngọc Anh Quân
K60-CA
K60-CA
K60-CLC
PGS. TS. Lê Thanh Hà Giải Nhất – Cấp trường
Giải Nhất – Cấp ĐHQG
Giải KK – Cấp Bộ
4 Toward End-to-End Vietnamese Speech Synthesis System Bùi Công Minh K60-CA TS. Nguyễn Đỗ Văn Giải Nhất – Cấp trường
Giải Nhì – Cấp ĐHQG
5 Hệ thống điều khiển đèn thông minh tiết kiệm năng lượng Ngô Minh Hoàng
Nguyễn Xuân Việt Cường
Dương Quang Khải
K61-CA-CLC1 PGS. TS. Nguyễn Hoài Sơn Giải Nhất – Cấp trường
Giải Nhì – Cấp ĐHQG
6 Object Following Robot based on Multisensor-Integrated Intelligent Mobile Robot Platform Trương Tuấn Anh
Dương Quốc Anh
Hoàng Huy Hoàng
Mẫn Minh Thảo
Nguyễn Đức Tiến
Phạm Chiến Trung
K61-ĐA PGS. TS. Chử Đức Trình Giải Nhất – Cấp trường
Giải Ba – Cấp ĐHQG
7 Cow’s Behaviors Classification using Supervised Machine Learning Algorithms Tạ Đình Lượng K60-ĐA TS. Nguyễn Hồng Thịnh
PGS.TS. Trần Đức Tân
Giải Nhất – Cấp trường
8 Nghiên cứu nâng cao tính chất phân tách hạt tải của vật liệu blend polymer dẫn, ứng dụng chế tạo pin mặt trời hữu cơ Nguyễn Duy Hoàng
Nguyễn Thị Huyền
K61-E PGS.TS Nguyễn Phương Hoài Nam Giải Nhất – Cấp trường
9 Phân tích động lực học phi tuyến của vỏ trụ tròn có gân gia cường với lớp giữa bằng vật liệu auxetic Phạm Thành Long
Nguyễn Văn Nhất
K60-H GS. TSKH. Nguyễn Đình Đức
TS. Phạm Hồng Công
Giải Nhì – Cấp trường
10 Tìm hiểu các phương pháp điều khiển không cảm biến động cơ một chiều không chổi than (BLDC) Đặng Hải Ninh
Nguyễn Quang Tấn
Vũ Thế Quân
K61-M
K60-M
K60-M
TS. Nguyễn Ngọc Linh Giải Nhì – Cấp trường
11 Phân tích mã độc Android dựa trên kỹ thuật n-gram và học máy Nguyễn Thị Thu Trang K61-CLC TS. Nguyễn Đại Thọ Giải Nhì – Cấp trường
12 Indoor vision-based navigation using deep reinforcement learning Nguyễn Tài Long K61-CA TS. Nguyễn Đỗ Văn Giải Nhì – Cấp trường
13 Classifying relations in biomedical literature with multi-channel convolutional neural network Bùi Mạnh Thắng
Nguyễn Đức Minh
K60-CA TS. Đặng Thanh Hải Giải Nhì – Cấp trường
14 Nghiên cứu thiết kế chế tạo bộ tách sóng – giải mã I/Q dùng cho trạm mặt đất, thu tín hiệu từ vệ tinh tầm thấp MicroSatellite Trần Chính Đoàn K60-ĐB GS.TS. Bạch Gia Dương Giải Nhì – Cấp trường
15 A study of Ultra Dense Network with  a stretched exponential path loss model Doãn Mạnh Duy K60-ĐA TS. Lâm Sinh Công Giải Nhì – Cấp trường
16 Nghiên cứu phát triển ứng dụng hỗ trợ sức khỏe sử dụng HĐH Android Nguyễn Thành Long
Vũ Đình Thắng
K60-ĐB PGS.TS. Trần Đức Tân Giải Nhì – Cấp trường
17 Cảm biến đo dòng điện cách ly dựa trên hiệu ứng từ-điện và nguyên tắc mạch từ khép kín Nguyễn Trọng Vinh
Nguyễn Thị Ngọc Khánh
K61-V PGS.TS Đỗ Thị Hương Giang Giải Nhì – Cấp trường
18 Tính toán thiết kế và chế tạo mô hình máy gọt táo Trần Đức Huy
Phạm Quang Trường
Nguyễn Văn Vũ
Nguyễn Thị Ánh
K61-M
K61-M
K61-M
K61-H
TS. Trần Thanh Tùng Giải Ba – Cấp trường
19 Multi-label text classification based on using semi-supervised learning and lifelong machine learning Nguyễn Minh Châu K60-CA PGS. TS. Hà Quang Thụy Giải Ba – Cấp trường
20 Hệ thống bảo mật file sử dụng Blockchain Nguyễn Thành Sơn K60-CLC TS. Lê Phê Đô Giải Ba – Cấp trường
21 Kỹ thuật tối ưu hóa sinh ràng buộc từ Thực thi tượng trưng Nguyễn Thị Thủy
Nguyễn Thị Vân Anh
K60-CLC TS. Tô Văn Khánh Giải Ba – Cấp trường
22 Nghiên cứu phát triển cảm biến dung dịch ion đo biến dạng cho các ứng dụng đo dải rộng Trần Hoài An
Nguyễn Thị Hảo
Đinh Thị Hiếu
Nguyễn Thị Hoài
K60-ĐB TS. Bùi Thanh Tùng
HVCH. Trần Như Chí
Giải Ba – Cấp trường
23 In-Flow Microdroplet Generator Based On Flow-Focusing and Electrofluiddynamics for Drug Delivery Applications (Bộ tạo vi giọt chất lỏng dựa trên dòng chảy tập trung và điện động lực cho ứng dụng phân phối thuốc) Nguyễn Thu Hằng
Trần Thanh Hằng
K60-ĐA
K61-ĐA
TS. Bùi Thanh Tùng Giải Ba – Cấp trường
24 An Indoor Localization and Navigation System based on BLE iBeacons and Smartphone Sensors Trịnh Vũ Tuấn Anh K60-ĐA PGS.TS Nguyễn Quốc Tuấn
TS. Đinh Thị Thái Mai
Giải Ba – Cấp trường
25 Tính toán, mô phỏng các tham số đặc trưng của pin mặt trời P3HT:PCBM Trần Minh Đức K60-V TS. Nguyễn Đình Lãm Giải Ba – Cấp trường

 

Bài viết liên quan