Danh sách công trình sinh viên NCKH được giải 2014

STT Tên công trình Nhóm thực hiện Lớp GVHD Giải thưởng
1 A Pansharpening Method for VNREDSat-1 Images Nguyễn Văn Hoàng
Trương Huy Hoàng
Nguyễn Thạc Dư
K55CA Giải Nhất – Cấp trường

Giải Ba – Cấp ĐHQG

2 The interaction of smarphone’s accelerometer and gyroscope in microgravity condition Thái Công Khanh
Nguyễn Mạnh Cường
Vũ Xuân Lai
Vũ Tiến Tùng
K55CA Giải Nhất – Cấp trường
3 Một hướng tiếp cận mới hiệu quả áp dụng thuật toán tối ưu đàn kiến cho tìm kiếm MOTIF Nguyễn Thế Hùng
Dương Thị Ánh Tuyết
K55CLC Giải Nhất – Cấp trường
4 Development of Software Solution for Beamforming and Beamsteering of Smart Antenna Systems Bùi Xuân Bách
Vũ Quang Tạo
Tạ Đình Đức
Phạm Đình Toại
K56Đ
K56Đ
K55Đ
K55Đ
Giải Nhất – Cấp trường
Giải Nhì – Cấp ĐHQG
5 Low-Complexity Techniques to Improve the Quality and Bitrate in MJPEG Codec Nguyễn Ngọc Sinh K55Đ Giải Nhất – Cấp trường
6 Phân tích các đáp ứng phi tuyến của vỏ trụ tròn composite chức năng FGM có gân bao quanh bởi nền đàn hồi dưới tác động của tải cơ và tải nhiệt. Phạm Toàn Thắng K55H Giải Nhất – Cấp trường

Giải Nhất – Cấp ĐHQG

7 Nghiên cứu chế tạo và khảo sát tính chất đặc trưng của vật liệu tổ hợp chuyển tiếp dị chất cấu trúc nano trên cơ sở bán dẫn hữu cơ và oxit kim loại tinh thể nano Lê Thu Hà K56V Giải Nhất – Cấp trường
8 An Experimental investigation of N-gram model and its application for Vietnamese Đặng Trần Thái
Nguyễn Thế Tùng
K55CA Giải Nhì – Cấp trường
9 A Commmunity-based Question Answering System Trần Hùng Quân
Đỗ Đức Kiên
Nguyễn Đình Niên
Nguyễn Khánh Thịnh
K55CA Giải Nhì – Cấp trường
10 A multistage system for automatic detection of epileptic spikes Nguyễn Văn Lý K55Đ Giải Nhì – Cấp trường
11 Nghiên cứu phát triển thuật toán và chương trình thô hóa các tham số thuộc tính từ lưới địa chất sang lưới mô phỏng của các vỉa dầu khí Nguyễn Quang Thái K55H Giải Nhì – Cấp trường
12 Tính chất dập tắt huỳnh quang của tổ hợp nano ứng dụng trong pin mặt trời hữu cơ (OSC) Nguyễn Thị Thùy Trang
Nguyễn Thanh Bình
K56V Giải Nhì – Cấp trường
13 Phương pháp và công cụ kiểm thử tự động cho các ứng dụng Web Lê Khánh Trình K55CLC Giải Ba – Cấp trường
14 Tích hợp ontology sử dụng phương pháp học sự tương tự giữa hai chuỗi Trần Thắng Bình
Ngô Mạnh Quyền
Chu Thị Phương Thảo
K55CLC Giải Ba – Cấp trường
15 Phát triển hệ thống thử nghiệm cảnh báo cháy sử dụng mạng cảm biến Nguyễn Xuân Hải
Phạm Ngọc Sơn
Nguyễn Khắc Nam
Phạm Gia Thành
K55CLC
K55CLC
K55CLC
K55CC
Giải Ba – Cấp trường
16 Handover in Visible Light Communication Systems Bùi Thái Chiến K55Đ Giải Ba – Cấp trường
17 SDR Implementation of OFDM-based Network Coding Ngô Khắc Hoàng
Nguyễn Ngọc Hoàng
Bùi Thị Mùi
K55Đ Giải Ba – Cấp trường
18  Ứng dụng điện cực LaNiO3 chế tạo bằng phương pháp dung dịch cho tụ điện sắt điện Dương Thị Sang
Hoàng Hà
K56V
K57V
  Giải Ba – Cấp trường

 

Bài viết liên quan