Danh sách công trình sinh viên NCKH được giải 2013

STT Tên công trình Nhóm thực hiện Lớp GVHD Giải thưởng
1 Sentiment Analysis Based on Comments from Vietnamese Forums and Merchant Sites (SACV) Dương Ngọc Cảnh
Nguyễn Thạc Đan Thanh
Nguyễn Minh Thiêm
Dương Thanh Tùng
K54CA Giải Nhất – Cấp trường
2 Phương pháp kiểm chứng tính đúng đắn thiết kế cho các phần mềm dựa trên thành phần Hoàng Minh Đường
Lê Khánh Trình
K56CLC
K55CLC
Giải Nhất – Cấp trường
3 Design and implement a balancing robot based on principle of inverted pendulum Hoàng Ngọc Chung K54Đ Giải Nhất – Cấp trường
4 Nghiên cứu chế tạo vật liệu phát quang cấu trúc nano YAG:Ce bằng phương pháp Sol-Gel sử dụng trong chiếu sáng rắn Đỗ Ngọc Hiệu K55V Giải Nhất – Cấp trường
5 Phân tích ổn định phi tuyến của tấm S-FGM có gân gia cường, không hoàn hảo về hình dáng ban đầu trên nền đàn hồi Lưu Đức Trung
Vũ Văn Dũng
K55H Giải Nhất – Cấp trường
6 Hand pose recognition using depth data from Microsoft Kinect Đỗ Thành Công
Nguyễn Bá Tùng
K54CA Giải Nhì – Cấp trường
7 Interactive Region of Interest Segmentation in Video 2D Plus Depth Coding Nguyễn Xuân Thanh
Lưu Việt Hưng
K54CA Giải Nhì – Cấp trường
8 Học tự động làm đơn giản văn bản từ tập ngữ liệu song song Vũ Thanh Tú K54CLC Giải Nhì – Cấp trường
9 A Synchronous to Synchronous FIFO Architecture for Multi-synchronous NOCs Nguyễn Thị Thủy K54Đ Giải Nhì – Cấp trường
10 Proposing a Novel Channel Allocation Scheme and Designing the Simulation Program for Beyond 4G Femtocell-Cellular Mobile Networks Nguyễn Đức Kiên
Nguyễn Văn Toàn
K54Đ
K55Đ
Giải Nhì – Cấp trường
11 Nghiên cứu lựa chọn cấu hình và tính toán thiết kế tối ưu cho mô hình máy phát điện chuyển động thẳng, dùng trong các thiết bị chuyển đổi năng lượng sóng Lê Trung Tiến K54M Giải Nhì – Cấp trường
12 Nghiên cứu màng mỏng ITO được chế tạo bằng phương pháp dung dịch ứng dụng làm kênh dẫn trong bộ nhớ sắt điện Trần Văn Dũng
Vương Quốc Việt
K55V Giải Nhì – Cấp trường
13 Một mô hình học máy trích chọn sự kiện y sinh trong văn bản về bệnh ung thư di truyền Phí Văn Thủy
Phạm Thanh Bình
Ngô Ngọc Huy
K54CLC Giải Ba – Cấp trường
14 3D Reconstruction System. A new system for easy and fast reconstructing object in 3D using monocular low-quality camera Nguyễn Đắc Thành K54CA Giải Ba – Cấp trường
15 Learning Based Approaches for Vietnamese Question Classification using Keywords Extraction from Web Chu Xuân Cường
Trần Hùng Quân
K54CLC Giải Ba – Cấp trường
16 Xếp hạng đối tượng trên mạng xã hội Nguyễn Thị Tươi
Nguyễn Thị Thảo
Lương Viết Thái
K54CLC Giải Ba – Cấp trường
17 Design of a Microtrip Antenna for IEEE 802.11 b/g/n Wi-fi routers Đoàn Ngọc Hoan
Trần Hồng Quân
K55Đ Giải Ba – Cấp trường
18 Approximation scheme for real time systems with shared resources Trần Đức Thành
Nguyễn Đình Khuê
K54CA Giải KK – Cấp trường
19 A Domain-Specific Language in Robot Simulation Ngô Xuân Hòa K54CA Giải KK – Cấp trường
20 Enhancement of low quality images of vehicle registration for criminal investigation Phạm Tuyết Anh
Lê Văn Huỳnh
K54CA Giải KK – Cấp trường
21 Xác định những Blogger có ảnh hưởng trong cộng đồng blog Bùi Đình Luyến
Trần Thị Sim
K54CLC
K54CD
Giải KK – Cấp trường

 

Bài viết liên quan