Đánh giá sinh viên tốt nghiệp theo chuẩn đầu ra năm 2019

    Năm 2019, Nhà trường tiếp tục triển khai công tác đánh giá sinh viên tốt nghiệp theo chuẩn đầu ra (CĐR) với mong muốn đánh giá mức độ đạt được của sinh viên tốt nghiệp so với chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo (CTĐT); lắng nghe được ý kiến của nhà tuyển dụng đối với sinh viên tốt nghiệp. Qua đó, Nhà trường có thông tin tham khảo để cập nhật/điều chỉnh chương trình đào tạo cũng như nâng cao chất lượng đào tạo.

    Hoạt động triển khai đánh giá không mang tính chất của một kỳ thi, Nhà trường rất mong các bạn sinh viên K60 (Danh sách SV) nhận thức được ý nghĩa của hoạt động này để tham gia với tinh thần trách nhiệm và nghiêm túc. Nội dung thực hiện như sau:

     1. Sinh viên tham gia làm một bài đánh giá tổng hợp (120 phút) trên máy tính trong ngày 05/06/2019 theo ca thi do sinh viên lựa chọn để phù hợp với thời gian của mình (chi tiết hướng dẫn làm bài sẽ được gửi qua Email của sinh viên vào ngày 04/06/2019).

Ca 1 Ca 2 Ca 3 Ca 4 Ca 5 Ca 6
8h-10h 10h-12h 13h-15h 15h-17h 20h-22h 22h-24h

       2. Trong khoảng thời gian từ ngày 08-16/06/2019, sinh viên tham gia phỏng vấn, trao đổi (khoảng 15 phút) tại các Hội đồng. P.ĐT sẽ thông báo thời gian, địa điểm cụ thể tới từng sinh viên;
Trân trọng thông báo./.

Bài viết liên quan