Đăng ký học lớp Giáo dục thể chất tự nguyện học kỳ II năm học 2018-2019

     Phòng Đào tạo thông báo tới toàn thể sinh viên bậc đại học công văn số 01/GDTC&TT-ĐT ngày 07/01/2019 của Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao (đính kèm) về việc mở lớp Giáo dục thể chất tự nguyện học kỳ II năm học 2018-2019 . Sinh viên có nguyện vọng đăng ký học nộp đơn (mẫu đơn) trong giờ hành chính tại Bộ phận Tiếp người học (Phòng 104, nhà E3) và nộp học phí ngay khi đăng ký học.

  • Thời gian đăng ký học từ ngày 18/01/2019 – 25/01/2019.
  • Thời gian học từ ngày 16/02/2019.
  • Học phí:

     Mức học phí /1 tín chỉ GDTC = mức thu học phí theo quy định/ tín chỉ x hệ số 1,5.

Trân trọng thông báo!

Bài viết liên quan