Công nhận tốt nghiệp và cấp văn bằng kỹ sư hệ chính quy chương trình đào tạo chuẩn khóa QH-2013-I/CQ

      Nhà trường ban hành Quyết định số 1289/QĐ-ĐT ngày 27/12/2017 về việc công nhận tốt nghiệp và cấp văn bằng kỹ sư hệ chính quy chương trình đào tạo chuẩn cho 48 sinh viên khóa QH-2013-I (2013-2018) thuộc các ngành đào tạo dưới đây: 

Sinh viên xem tại DS sinh viên hệ chính quy kỹ sư K58

STT Ngành đào tạo Số lượng
1   Cơ kỹ thuật 34
2   Truyền thông và Mạng máy tính 26
Cộng 60

Bài viết liên quan