Chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Quốc gia Chungbuk, Hàn Quốc

    Ngày 26/09/2022, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) có công văn số 3211/ĐHQGHN-ĐT thông báo về chương trình “Trao đổi sinh viên tại Đại học Quốc gia Chungbuk, Hàn Quốc”. Thông tin chi tiết về chương trình như sau:

1. Tên chương trình: Chương trình trao đổi năm 2023.

2. Hình thức tổ chức: trực tiếp tại cơ sở đào tạo.

3. Quyền lợi: được miễn học phí và hỗ trợ tìm chỗ ở gần cơ sở đào tạo.

4. Chỉ tiêu: không giới hạn.

5. Điều kiện tham dự chương trình:

– Là sinh viên năm thứ hai hoặc năm thứ ba;

– Có điểm trung bình chung đến thời điểm hiện tại tối thiểu 2.8 (theo khung điểm 4);

– Có năng lực Tiếng Anh tối thiểu IELTS 5.5 hoặc TOEFL iBT 72 hoặc Tiếng Hàn tối thiểu TOPIK II.

6. Hồ sơ đăng ký:

– Đơn đăng ký (theo mẫu) và của đối tác;

– Bảng điểm bằng tiếng Anh có xác nhận của đơn vị đào tạo;

– Chứng chỉ ngoại ngữ theo yêu cầu tại mục 5;

– Các tài liệu khác theo yêu cầu của đối tác (kèm theo).

* Có thể lấy mẫu hồ sơ tại: https://bit.ly/3DKbn9L

    Người học có nguyện vọng đăng ký cần đọc kỹ thông tin, chuẩn bị hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ cần được chuẩn bị theo 2 hình thức:

   + Hồ sơ giấy đựng trong túi hồ sơ có kích thước 25cm x 43cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin cá nhân và ghi “Xét tuyển sinh viên tham dự chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Quốc gia Chungbuk, Hàn Quốc”. Hồ sơ không trả lại.

   + Hồ sơ điện tử: Scan tất cả các tài liệu có trong túi hồ sơ giấy, mỗi tài liệu lưu riêng thành 1 tệp, ghi tên tệp và đánh số thứ tự tệp theo đúng tên và số thứ tự đã ghi bên ngoài bìa của túi hồ sơ giấy và gửi vào địa chỉ email huongbtt@vnu.edu.vn.

      Nhà trường thông báo để người học được biết. Người học có thể tìm hiểu kỹ các thông tin về chương trình trên, nếu đủ điều kiện và có nguyện vọng tham gia chương trình thì có thể nộp hồ sơ theo quy định tại Phòng Công tác sinh viên (Phòng 104-E3) trước 12h00, thứ Sáu, ngày 21/10/2022.

Bài viết liên quan