Chương trình thực tập 4 tuần tại Nhật Bản của Tập đoàn Toshiba

         Tập đoàn Toshiba dành nhiều suất thực tập miễn phí tại các nhà máy, văn phòng, doanh nghiệp tại Nhật Bản cho sinh viên năm cuối (tốt nghiệp vào năm 2018), cụ thể:
     Chi tiết về chương trình thực tập và các vị trí thực tập xem trong Introduction of TOSHIBA GLOBAL INTERNSHIP và TOSHIBA Global Internship Program 2017_application guidelines & position list.
        Sinh viên cần hỗ trợ trong quá trình Apply thì liên hệ theo địa chỉ:*/Thanh, Hoang Thi Phuong (Ms)/* Business Planner: thanh_hoang_thi_phuong@tasia.toshiba.co.jp. Tel: (84-4) 3936 4463 Ext 16 – Fax: (84-4) 3936 4464
         Mobile: (84) 936 950 666

Bài viết liên quan