Chương trình học bổng và thực tập tại Công ty TNHH DAIZO TEC 2019

I. CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG CỦA CÔNG TY TNHH DAIZO TEC 2019

1. Thời gian trao học bổng: 1 năm

2. Số lượng sinh viên trao học bổng: 02 sinh viên năm 4 tính từ học kỳ tháng 9 năm 2019

3. Khoa: Khoa kỹ thuật cơ khí và tự động hóa (FEMA)

4. Điều kiện:

–  Thành tích học tập: GPA trên 3 (thang điểm 4)

–  Sinh viên không nhận Học bổng nào khác trong năm 4

5. Thi tuyển

– Lựa chọn từ Hồ sơ (danh sách) do Trường cung cấp (từ 4 hồ sơ trở lên)

– Thi viết ngày: (thông báo sau)

– Phỏng vấn bởi DAIZO TEC: (thông báo sau)

6. Đơn vị chi trả học bổng: Công ty TNHH DAIZO TEC

7. Giá trị học bổng: 50USD cho 1 tháng / 1 sinh viên. Tổng cộng 600/ 1 năm. 

Thời kỳ chi trả học bổng: từ tháng 9/2019 trong vòng 1 năm hoặc cho đến khi tốt nghiệp. 

       8. Nghĩa vụ của sinh viên nhận học bổng: Viết báo cáo tiếng Anh 2 lần / năm cho Công ty từ ngày nhận học bổng, nội dung báo cáo về quá trình học tập tại trường.

       II. CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP TẠI CÔNG TY TNHH DAIZO TEC 2019          

       1. Thời gian thực tập: Từ ngày 1 ~ 31 tháng 7 năm 2019

       2. Số lượng sinh viên: 01 sinh viên năm thứ 4 tính từ học kỳ tháng 9 năm 2019

       3. Khoa: Khoa kỹ thuật cơ khí và tự động hóa (FEMA)

       4. Địa điểm thực tập: Công ty TNHH DAIZO TEC

           Tầng 15, VIT, 519 Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, HN

       5. Yêu cầu đối với sinh viên: Thành tích học tập (GPA : trên 3, thang điểm 4

6. Thi tuyển:

– Lựa chọn từ Hồ sơ (danh sách) do Trường cung cấp (từ 4 hồ sơ trở lên)

– Thi viết ngày: (thông báo sau)

– Phỏng vấn bởi DAIZO TEC: (thông báo sau)

8. Trợ cấp thực tập: 5USD/ngày

9. Chứng nhận thực tập DAIZO TEC: Công ty sẽ trao giấy chứng nhận thực tập cho sinh viên khi hoàn thành khóa thực tập.

Bài viết liên quan