Chương trình đào tạo ngành Vật lý kỹ thuật

Người học sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo phải đạt được các yêu cầu năng lực tối thiểu sau đây:

1. Chuẩn đầu ra về kiến thức

PLO 1. Diễn giải được kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, về khoa học chính trị và pháp luật; về văn hóa, xã hội và nhân văn; về rèn luyện thể chất và quốc phòng;

PLO 2. Vận dụng được kiến thức cơ bản của Toán học, khoa học cơ bản, CNTT và lập trình để giải quyết các bài toán liên quan đến lĩnh vực kỹ thuật;

PLO 3. Hiểu biết các kiến thức chung về kỹ thuật điện và điện tử để tìm hiểu và xây dựng các hệ thống điện, điện tử trong các thiết bị bay;

PLO 4. Vận dụng các kiến thức khoa học về các loại vật liệu trong chế tạo thiết bị, biết áp dụng các nguyên lý về cơ học kỹ thuật nói chung và cơ học chất lỏng, chất rắn, chất khí cho ngành Hàng không Vũ trụ;

PLO 5. Hiểu biết các kiến thức cơ bản về động cơ, các thiết bị bay và các hệ thống truyền động thủy khí;

PLO 6. Vận dụng các kiến thức chuyên môn về khí động lực học trong hoạt động phân tích, mô phỏng, thiết kế hoặc sửa chữa các thiết bị bay.

Ngoài ra, người học được lựa chọn tích lũy thêm một số năng lực sau:

Định hướng Công nghệ thông tin và Điện tử Hàng không

PLO 7. Vận dụng các kiến thức về phân tích thiết kế hệ thống mạch Điện-Điện tử, kỹ thuật thiết kế cao tần; các kiến thức cơ bản trong lập trình vi xử lý, lập trình các hệ thống nhúng, điều khiển phần cứng; các nguyên lý truyền và phát thông tin giữa thiết bị bay và mặt đất.

Định hướng Động lực học, Điều khiển và Cơ khí Hàng không

PLO 8. Vận dụng các  kiến thức về cơ khí chế tạo, động lực học và mô hình hóa mô phỏng sự vận hành các thiết bị trong kỹ thuật hàng không vũ trụ, phân tích dữ liệu và nhận dạng hệ thống; các  kiến thứcvề xây dựng các hệ thống dẫn đường và điều khiển các thiết bị bay.

Định hướng Vệ tinh và Khoa học dữ liệu không gian

PLO 9. Vận dụng kiến thức cơ bản về viễn thám, hệ thống thông tin địa lý, các kỹ thuật xử lý ảnh viễn thám, phân tích không gian, quản lý dữ liệu không gian, xây dựng hạ tầng thông tin không gian; kỹ thuật thiết kế, chế tạo và điều khiển vệ tinh.

2. Chuẩn đầu ra về kĩ năng

Các kỹ năng cứng và kỹ năng mềm của người học hoàn thành chương trình đào tạo Công nghệ Hàng không Vũ trụ bao gồm:

PLO 10. Vận dụng được kiến thức cơ bản về tiếng Anh tương đương trình độ 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam trong công việc và giao tiếp;

PLO 11. Phát hiện, mô tả vấn đề và đề xuất giải pháp về  ngành Công nghệ Hàng không Vũ trụ bằng cách áp dụng các kiến thức khoa học, CNTT, các công cụ và công nghệ hiện đại;

PLO 12. Làm được các thí nghiệm về các mô hình thiết bị bay, phân tích dữ liệu và kết quả, đánh giá kỹ thuật để rút ra kết luận;

PLO 13. Giao tiếp hiệu quả với nhiều đối tượng; lập kế hoạch, điều phối, quản lý nhóm làm việc hiệu quả;

PLO 14. Thể hiện tư duy logic, biện chứng để giải quyết vấn đề thực tế hiệu quả và sáng tạo.

3. Về mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm

PLO 15. Chủ động tuân thủ pháp luật, đạo đức nghề nghiệp; thể hiện tính trung thực, chịu trách nhiệm cá nhân, tinh thần tự học, tự nghiên cứu, hỗ trợ đồng nghiệp;

PLO 16. Thể hiện ý thức đóng góp, tạo ra những sản phẩm có giá trị phục vụ cộng đồng và phát triển ngành Công nghệ Hàng không Vũ trụ;

PLO 17. Khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong các điều kiện làm việc thay đổi, biết lập kế hoạch, điều phối, quản lí các nguồn lực, đánh giá và cải thiện hiệu quả các hoạt động; Tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ được quan điểm.

4. Vị trí việc làm mà học viên có thể đảm nhiệm sau khi tốt nghiệp

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có khả năng tham mưu tư vấn và có năng lực thực hiện nhiệm vụ với tư cách như một kỹ sư trong ngành Công nghệ Hàng không Vũ trụ, đáp ứng các yêu cầu cao về nghiên cứu và ứng dụng của xã hội. Các kỹ sư này có khả năng làm việc độc lập, tự học, tự nghiên cứu và nâng cao trình độ, khả năng thích nghi cao với sự phát triển nhanh chóng của ngành Công nghệ Hàng không Vũ trụ.

Các vị trí công tác có thể đảm nhận:

  • Kỹ sư thiết kế, chế tạo các thiết bị bay, vệ tinh;
  • Kỹ sư vận hành, bảo dưỡng thiết bị bay;
  • Kỹ sư thiết kế, lập trình các hệ thống điều khiển, hệ thống nhúng;
  • Kỹ sư xây dựng hệ thống giám sát không gian, xử lý ảnh viễn thám.

5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau tốt nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp ngành Công nghệ Hàng không Vũ trụ có thể học tiếp các chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ các ngành học về công nghệ kỹ thuật: Công nghệ Hàng không Vũ trụ, Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, Cơ kỹ thuật, Cơ điện tử, …ở trong và ngoài nước.

Bài viết liên quan