Chương trình đào tạo ngành Công nghệ hàng không vũ trụ

1. Một số thông tin về chương trình đào tạo

  • Tên ngành đào tạo:

                 + Tên tiếng Việt: Công nghệ Hàng không Vũ trụ (Ngành đào tạo thí điểm)

                 + Tên tiếng Anh: Aerospace Engineering

  • Danh hiệu tốt nghiệp: Kỹ sư
  • Thời gian đào tạo: 4,5 năm
  • Tên văn bằng tốt nghiệp:

                 + Tên tiếng Việt: Kỹ sư ngành Công nghệ Hàng không Vũ trụ

                 + Tên tiếng Anh: The Degree of Engineer in Aerospace Engineering

2. Mục tiêu của chương trình đào tạo

  • Chương trình nhằm mục tiêu đào tạo Kỹ sư ngành Công nghệ Hàng không Vũ trụ, người học sau khi tốt nghiệp 3-5 năm có khả năng:
  • Áp dụng kiến thức sâu rộng về các nguyên tắc cơ bản, các kỹ thuật hàng không vũ trụ để cung cấp các sản phẩm theo nhu cầu xã hội trong lĩnh vực hàng không vũ trụ và các lĩnh vực có liên quan;
  • Phát triển các công nghệ tiên tiến và đề xuất giải pháp cho vấn đề hàng không vũ trụ trong nước và trên thế giới;
  • Có kiến thức sâu rộng và có vai trò lãnh đạo, trung tâm trong các nhóm làm việc đa ngành liên quan đến các lĩnh vực Hàng không – Vũ trụ, Điện tử hàng không, Công nghệ thông tin, Khoa học vật liệu, Cơ học kỹ thuật và tự động hóa;
  • Có thể thiết kế, chế tạo các thiết bị bay, vệ tinh, nghiên cứu kỹ thuật thăm dò không gian, công cụ và thiết bị viễn thông, viễn thám, các dịch vụ liên quan và các kỹ thuật đặc biệt khác.

3. Thông tin tuyển sinh

  • Hình thức tuyển sinh: Theo quy định của ĐHQGHN.

Bài viết liên quan