Chương trình đào tạo Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu của Trường Đại học Công nghệ, đạt chứng nhận chất lượng theo tiêu chuẩn AUN-QA

    Ngày 07/06/2022, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội đã vinh dự đón nhận chứng chỉ đạt chuẩn chất lượng AUN-QA (ASEAN University Network – Quality Assurance) của Tổ chức Mạng lưới các trường Đại học Đông Nam Á (AUN) cho chương trình đào tạo Kỹ sư Mạng máy tính và truyền thông.

     Chương trình đào tạo Kỹ sư Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu tại Khoa Công nghệ thông tin (CNTT), Trường Đại học Công nghệ (ĐHCN), Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) được xây dựng vào năm 2012 trên cơ sở kế thừa và phát triển chương trình đào tạo cử nhân Công nghệ thông tin. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm trong ba năm gần nhất luôn đạt mức cao (trên 98.6%). Trên cơ sở các kết quả đạt, chương trình này đã được các chuyên gia kiểm định chất lượng giáo dục của AUN đánh giá ngoài vào tháng 02/2022 bằng hình thức trực tuyến.

    Theo đó, chương trình đào tạo đã được đánh giá toàn diện trên nhiều mặt và đều đạt chất lượng tiêu chuẩn của hệ thống đánh giá AUN-QA. Trong đó, ba tiêu chí về cấu trúc và nội dung chương trình đào tạo, chất lượng đội ngũ giảng dạy và đội ngũ hỗ trợ sinh viên được đánh giá xuất sắc. Đây là chương trình đào tạo thứ 05 của Trường ĐHCN đạt chuẩn AUN-QA. Trước đó là các chương trình đào tạo Công nghệ thông tin; Công nghệ Điện tử – Truyền thông; Khoa học máy tính, và Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử.

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 nên Đoàn đánh giá của AUN-QA không sang trực tiếp mà thực hiện đánh giá theo hình thức trực tuyến vào tháng 2/2022

    Kết quả này đã giúp khẳng định cam kết về mặt đào tạo chất lượng và uy tín, thương hiệu của Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Công nghệ trong nước và khu vực Đông Nam Á. Kết quả cũng là động lực đối với cán bộ, giảng viên và sinh viên trong quá trình nâng cao chất lượng đào tạo, thực hiện sứ mạng và tầm nhìn của trường trong chiến lược phát triển Trường ĐHCN đến năm 2025, tầm nhìn 2035 đó là trở thành một trường đại học kỹ thuật công nghệ hàng đầu trong nước, nằm trong nhóm các trường đại học tiên tiến ở Châu Á; một trung tâm xuất sắc, đi đầu trong đào tạo tài năng, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. 

    Sau đánh giá, khoa CNTT sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng theo các khuyến nghị của AUN-QA để nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu.

(UET-News)

Thông tin liên quan:

Giới thiệu về chương trình đào tạo:

     Đánh giá ngoài trực tuyến chương trình đào tạo kỹ sư ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu theo Bộ tiêu chuẩn AUN-QA

     Bế mạc phiên đánh giá chương trình đào tạo kỹ sư ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu theo tiêu chuẩn AUN-QA

Bài viết liên quan