Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, xét tuyển bằng chứng chỉ quốc tế và xét tuyển theo kết quả thi ĐGNL vào đại học chính quy năm 2022 Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN

   Căn cứ Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BGDĐT ngày 20/12/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

   Căn cứ Quy định cơ chế đặc thù trong đào tạo liên thông bậc trung học phổ thông chuyên vào bậc đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) ban hành theo Quyết định số 4412/QĐ-ĐHQGHN ngày 31/12/2021;

   Căn cứ Hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh đại học chính quy năm 2022 ban hành theo Hướng dẫn số 1365/ĐHQGHN-ĐT ngày 26/4/2022 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;

   Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) thông báo xét tuyển thẳng (XTT), ưu tiên xét tuyển (ƯTXT), xét tuyển bằng các chứng chỉ quốc tế (CCQT) và xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực (ĐGNL) vào đại học chính quy năm 2022, cụ thể như sau:

I. Các Ngành/Chương trình đào tạo tuyển sinh

1. Chỉ tiêu

 TT Tên nhóm ngành Tên ngành/chương trình đào tạo Mã tổ hợp xét tuyển theo KQT THPT Mã Xét tuyển Dự kiến Chỉ tiêu
XTT, ƯTXT ĐGNL CCQT DBDT
I CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN
 1  Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin    A00; A01;D01 (Toán, Anh hệ số 2) CN1 66 18 12
Công nghệ thông tin định hướng thị trường Nhật Bản CN16 33 9 6
 2  Máy tính và Robot Kỹ thuật máy tính  CN2 55 15 10
Kỹ thuật Robot 33 9 6
3 Vật lý kỹ thuật CN3 8 24 8
4 Cơ kỹ thuật

A00; A01;D01 (Toán, Anh hệ số 2)

CN4 8 24 8
5 Công nghệ kỹ thuật xây dựng CN5 12 36 12
6 Công nghệ Hàng không vũ trụ CN7 8 24 8
 7  Công nghệ nông nghiệp A00; A01; A02; B00  CN10  6  18  6
8 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01;D01 (Toán, Anh hệ số 2) CN11 44 12 8
9 Trí tuệ nhân tạo CN12 44 12 8
10 Kỹ thuật năng lượng CN13 6 18 6
II CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO
11 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử  A00 (Toán, Lý hệ số 2); A01 (Toán, Anh hệ số 2); D01 (Toán, Anh hệ số 2) CN6 30 30 30
  12  Công nghệ thông tin (CLC) Khoa học Máy tính CN8 112 56 56
Hệ thống thông tin CN14 12 12 12
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu CN15 12 12 12
13 Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông CN9 30 30 30

     Ghi chú: Bên cạnh các phương thức tuyển sinh trên, Trường Đại học Công nghệ còn dành trên 50% tổng chỉ tiêu để xét tuyển theo kết quả thi THPT năm 2022 vào tất cả các ngành đào tạo hiện hành (chi tiết sẽ được Nhà trường thông báo sau).

2. Địa điểm học chính

Địa điểm 1: 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Địa điểm 2: Số 8 Tôn Thất Thuyết, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

II. Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển

1. Nhóm đối tượng 1:

      a. Thí sinh được triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kĩ thuật quốc tế đã tốt nghiệp THPT năm 2022 được xét tuyển thẳng vào đại học theo ngành phù hợp với môn thi (Phụ lục 1) hoặc nội dung đề tài dự thi của thí sinh;

      b. Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, đã tốt nghiệp THPT năm 2022, được xét tuyển thẳng vào đại học theo ngành phù hợp với môn thi (Phụ lục 1) hoặc nội dung đề tài dự thi mà thí sinh đã đoạt giải;

     c. Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn Vật lý, Hóa học, Sinh học; Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi khoa học, kĩ thuật cấp quốc gia tốt nghiệp THPT năm 2022, không dùng quyền xét tuyển thẳng được ưu tiên xét tuyển vào đại học;

     d. Thí sinh đoạt giải khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; Thí sinh đoạt giải tư trong Cuộc thi khoa học, kĩ thuật cấp quốc gia tốt nghiệp THPT năm 2022 được ưu tiên xét tuyển vào đại học theo ngành phù hợp với môn thi (Phụ lục 1) hoặc đề tài dự thi mà thí sinh đã đoạt giải.

2. Nhóm đối tượng 2:

     Thí sinh là học sinh THPT hệ chuyên thuộc ĐHQGHN và hệ chuyên/lớp chuyên của các trường THPT chuyên cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các trường THPT trọng điểm quốc gia (Phụ lục 2) được xét tuyển thẳng vào đại học theo ngành phù hợp với môn thi (Phụ lục 1) hoặc nội dung đề tài dự thi mà thí sinh đoạt giải nếu tốt nghiệp THPT năm 2022, có hạnh kiểm 3 năm học THPT đạt loại Tốt và đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

a. Đạt giải chính thức trong kỳ thi chọn học sinh giỏi bậc THPT cấp ĐHQGHN;

b. Đạt giải chính thức trong các kỳ thi Olympic bậc THPT của ĐHQGHN;

c. Đạt giải chính thức trong các kỳ thi sáng tạo, triển lãm khoa học kỹ thuật (KHKT) khu vực, quốc tế.

3. Nhóm đối tượng 3:

     Thí sinh là học sinh hệ không chuyên của các trường THPT chuyên thuộc ĐHQGHN tốt nghiệp THPT năm 2022, có học lực Giỏi, hạnh kiểm Tốt trong 3 năm học THPT và đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

     a. Đạt giải chính thức trong kỳ thi chọn học sinh giỏi bậc THPT cấp ĐHQGHN được ưu tiên xét tuyển vào đại học theo ngành phù hợp với môn thi mà thí sinh đạt giải (Phụ lục 1);

      b. Đạt giải chính thức trong các kỳ thi sáng tạo, triển lãm khoa học kỹ thuật khu vực, quốc tế được ưu tiên xét tuyển vào đại học theo ngành phù hợp với môn thi (Phụ lục 1) hoặc nội dung đề tài dự thi mà thí sinh đạt giải;

     c. Có kết quả thi ĐGNL học sinh THPT do ĐHQGHN tổ chức đạt tối thiểu 90 điểm (thang 150), được ưu tiên xét tuyển vào đại học.

4. Nhóm đối tượng 4:

      Thí sinh là học sinh các trường THPT trên toàn quốc tốt nghiệp THPT năm 2022, có học lực Giỏi, hạnh kiểm Tốt trong 3 năm học THPT và đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

     a. Đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương và điểm trung bình chung học tập bậc THPT đạt từ 8,5 trở lên được ưu tiên xét tuyển vào đại học theo ngành phù hợp với môn thi mà thí sinh đạt giải (Phụ lục 1);

     b. Là thành viên tham gia cuộc thi tháng của chương trình “Đường lên đỉnh Olympia” do Đài truyền hình Việt Nam tổ chức hàng năm và có điểm trung bình chung học tập bậc THPT đạt từ 8,5 trở lên được ưu tiên xét tuyển vào đại học;

     c. Đạt giải chính thức trong các kỳ thi Olympic bậc THPT của ĐHQGHN được ưu tiên xét tuyển vào đại học theo ngành phù hợp với môn thi mà thí sinh đạt giải (Phụ lục 1).

    Các thí sinh diện ưu tiên xét tuyển phải có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào của ngành đào tạo.

5. Nguyên tắc ưu tiên

5.1. Xét tuyển thẳng

 • Ưu tiên 1: Nhóm đối tượng
 • Ưu tiên 2 (theo thứ tự giải): Học sinh giỏi bậc THPT cấp ĐHQGHN⭢ Olympic bậc THPT của ĐHQGHN ⭢ Kỳ thi sáng tạo, triển lãm

5.2. Ưu tiên xét tuyển

 • Ưu tiên 1: Nhóm đối tượng
 • Ưu tiên 2: Nhóm đối tượng 3 ưu tiên theo thứ tự giải: Học sinh giỏi bậc THPT cấp ĐHQGHN⭢ Kỳ thi sáng tạo, triển lãm KHKT⭢ Kết quả thi ĐGNL.
 • Ưu tiên 3: Nhóm đối tượng 4 ưu tiên theo thứ tự giải: Học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố ⭢ Thi Olympia ⭢ Olympic bậc THPT của ĐHQGHN.
 • Ưu tiên 4: Điểm trung bình chung học tập bậc THPT.

III. Xét tuyển bằng các chứng chỉ quốc tế và kết quả thi ĐGNL

1. Xét tuyển bằng các chứng chỉ quốc tế

       a. Thí sinh có Chứng chỉ quốc tế A-Level của Trung tâm Khảo thí Đại học Cambridge (Anh) theo điểm 3 môn thi theo các tổ hợp quy định của ngành đào tạo tương ứng đảm bảo mức điểm mỗi môn thi đạt từ 60/100 điểm trở lên (tương ứng điểm C, PUM range ≥ 60);

      b. Thí sinh có kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa SAT (Scholastic Assessment Test, Hoa Kỳ) đạt điểm từ 1100/1600 trở lên. Mã đăng ký của ĐHQGHN với Tổ chức thi SAT (The College Board) là 7853-Vietnam National University-Hanoi (thí sinh phải khai báo mã đăng ký trên khi đăng ký thi SAT);

c. Thí sinh có kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa ACT (American College Testing) đạt điểm từ 22/36;

      d. Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5,5 trở lên hoặc chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương và có tổng điểm 2 môn Toán và Lý trong kỳ thi THPT đạt tối thiểu 14 điểm trong kỳ thi THPT năm 2022.

 • Đối với chương trình đào tạo chuẩn: Điểm xét tuyển (XT) = Điểm Tiếng Anh đã quy đổi + Điểm Toán + Điểm Lý
 • Đối với chương trình đào tạo chất lượng cao: Điểm XT= [(Điểm Tiếng Anh đã quy đổi + Điểm Toán) x 2 + Điểm Lý] x 3/5

    Ghi chú: Các chứng chỉ quốc tế phải còn hạn sử dụng tính đến ngày ĐKXT (thời hạn sử dụng 02 năm kể từ ngày dự thi).

 BẢNG QUY ĐỔI ĐIỂM CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH QUỐC TẾ

 STT Trình độ Tiếng Anh Quy đổi điểm theo thang điểm 10
IELTS TOEFL iBT
1 5.5 65-78 8.50
2 6.0 79-87 9.00
3 6.5 88-95 9.25
4 7.0 96-101 9.50
5 7.5 102-109 9.75
6 8.0-9.0 110-120 10.00

2. Xét tuyển bằng kết quả thi đánh giá năng lực học sinh THPT do ĐHQGHN tổ chức năm 2022

      Xét tuyển thí sinh có kết quả thi ĐGNL học sinh THPT do ĐHQGHN tổ chức năm 2022 đạt tối thiểu 90/150 điểm trở lên.

Cách tính điểm xét tuyển theo kết quả thi ĐGNL học sinh THPT do ĐHQGHN tổ chức năm 2022

ĐX = Điểm hợp phần 1 x 2 + Điểm hợp phần 2 + Điểm hợp phần 3

      Trong đó: Điểm hợp phần 1 (Tư duy định lượng), Điểm hợp phần 2 (Tư duy định tính), Điểm hợp phần 3 (Khoa học).

IV. Nguyên tắc xét tuyển

 • Xét tuyển từ cao xuống thấp. Xét tuyển thẳng trước rồi đến ưu tiên xét tuyển. Mức ưu tiên/điểm xét từ cao xuống thấp.
 • Trong trường hợp không sử dụng hết chỉ tiêu tuyển sinh cho phương thức nào thì Nhà trường sẽ chuyển số chỉ tiêu còn lại sang xét tuyển ở phương thức còn nguồn tuyển;
 • Thí sinh được đăng ký tối đa 2 nguyện vọng, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp. Hội đồng tuyển sinh (HĐTS) căn cứ vào nhóm đối tượng và các tiêu chí phụ để xét tuyển.
 • Riêng các chương trình đào tạo chất lượng cao trình độ đại học phải đảm bảo xét tuyển có điều kiện ngoại ngữ đầu vào: kết quả môn Tiếng Anh của kì thi tốt nghiệp THPT năm 2022 đạt tối thiểu điểm 6.0 trở lên (theo thang điểm 10) hoặc kết quả học tập từng kỳ (6 kỳ) môn Tiếng Anh bậc THPT đạt tối thiểu 7.0 hoặc sử dụng các chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế tương đương theo quy định tại Quy chế thi tốt nghiệp THPT hiện hành.

V. Đăng ký xét tuyển

1. Hồ sơ đăng ký

Nhóm đối tượng 1: Nộp hồ sơ theo quy định của Bộ GD&ĐT.

     Các nhóm đối tượng còn lại: Đăng ký online tại website: http://tuyensinh.uet.vnu.edu.vn. (Mục Xét tuyển & nhập học -> Đăng ký xét tuyển)

2. Lệ phí đăng ký: 30.000đ/phương thức. Thông tin chuyển tiền qua tài khoản:

+ Tên tài khoản: Trường Đại học Công nghệ – ĐHQGHN

+ Số TK: 21510001973669 tại Ngân hàng BIDV Cầu Giấy, Hà Nội

+Nội dung chuyển khoản: Họ tên thí sinh_số CMTND_XTT ĐH 2022.

3. Thời hạn nộp hồ sơ:

Nhóm đối tượng 1: Thí sinh nộp hồ sơ theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

      Các nhóm đối tượng còn lại: Thí sinh nộp hồ sơ từ ngày 25/05/2022 đến 01/07/2022.

4.Thông báo trúng tuyển

     Công tác xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, xét tuyển theo kết quả bài thi ĐGNL và chứng chỉ quốc tế được hoàn thành trước thời điểm thực hiện việc xét tuyển theo kết quả thi THPT. Kết quả được đăng tải trên website: http://tuyensinh.uet.vnu.edu.vn.

5. Thông tin liên hệ:

Phòng Đào tạo, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN

Địa chỉ: Phòng 109, Nhà E3, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024.3754 7865, 0334.924.224

E-mail: TuyensinhDHCN@vnu.edu.vn

Website: https://uet.vnu.edu.vn/

Trân trọng thông báo./.

Bài viết liên quan