Th2
10

Đăng ký tham dự Hội nghị SVNCKH cấp Viện năm 2023

Theo Thông báo số 1 về việc triển khai công tác sinh viên nghiên cứu khoa năm học 2022-2023 của Trường Đại học Công nghệ, Nhà trường tổ chức Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu khoa học (SVNCKH) nhằm giúp cho sinh viên làm quen và tham gia vào hoạt động NCKH với các thầy […]

Bởi Viện Trí tuệ nhân tạo | Sinh viên NCKH . Uncategorized @vi . Viện Trí tuệ nhân tạo
Chi tiết
Th12
21

Đăng ký miễn thi hoặc cộng điểm cho sinh viên tham gia các cuộc thi Olympic, kỳ thi quốc tế

        Trong học kỳ I năm học 2022-2023, sinh viên tham gia các cuộc thi Olympic, các cuộc thi Quốc tế nếu có nguyện vọng muốn miễn thi hoặc cộng điểm cho các môn học tương ứng (bảng dưới), đề nghị sinh viên đăng ký tại link trước ngày 25/12/2022. Cụ thể như sau: Sinh […]

Bởi Viện Trí tuệ nhân tạo | Uncategorized @vi . Viện Trí tuệ nhân tạo
Chi tiết
Th12
16

Danh sách sinh viên K67 tham gia Tiến trình đào tạo tích cực

      Nhà trường đã có thông báo số 299/ĐT ngày 30/09/2022 về việc hướng dẫn sinh viên K67 ngành Trí tuệ nhân tạo tham gia tiến trình đào tạo tích cực. Sau khi triển khai đánh giá và phỏng vấn, Viện Trí tuệ nhân tạo thông báo danh sách sinh viên K67 đủ điều kiện tham […]

Bởi Viện Trí tuệ nhân tạo | Uncategorized @vi . Viện Trí tuệ nhân tạo
Chi tiết
Th11
08

Triển khai thu học phí trong năm học 2022-2023

   Thực hiện Kế hoạch triển khai thu học phí trong năm học 2022-2023: https://uet.vnu.edu.vn/ke-hoach-trien-khai-thu-hoc-phi-trong-nam-hoc-2022-2023/    Trường ĐH Công nghệ đã tiến hành thu lần 1: https://uet.vnu.edu.vn/lich-thu-hoc-phi-dot-1-hoc-ky-nam-hoc-2022-2023-doi-voi-sinh-vien-cac-khoa-tu-2021-tro-ve-truoc/ Nội dung thu lần 2 chi tiết như sau: I. Số tiền cần nộp       Số tiền sinh viên cần nộp ở đợt 2 = Tổng HP trong […]

Bởi Viện Trí tuệ nhân tạo | Uncategorized @vi . Viện Trí tuệ nhân tạo
Chi tiết
Th10
28

Dự kiến lịch thi đợt 2 học kỳ I năm học 2022-2023

Căn cứ vào Kế hoạch học tập năm học 2022-2023 và Công văn số 294/ĐT ngày 30 tháng 09 năm 2022 của Trường Đại học Công nghệ, Phòng Đào tạo trân trọng gửi đến các Đơn vị trong Trường và toàn thể các bạn Sinh viên “Dự kiến lịch thi đợt 2 học kỳ I, năm […]

Bởi Viện Trí tuệ nhân tạo | Uncategorized @vi . Viện Trí tuệ nhân tạo
Chi tiết

Buổi gặp mặt với sinh viên năm nhất trong tuần lễ Hội nhập sinh viên K67

      Theo lịch tuần lễ Hội nhập sinh viên năm học 2022-2023 dành cho Khóa QH-2022-I/CQ (K67), ngày 03/10/2022 Viện Trí tuệ nhân tạo đã có buổi gặp mặt chào đón 175 tân sinh viên khóa K67 ngành Trí tuệ nhân tạo. Trong buổi gặp mặt, Viện trưởng Trần Quốc Long đã có […]

Bởi Viện Trí tuệ nhân tạo | Viện Trí tuệ nhân tạo
Chi tiết

Hướng dẫn SV K67 ngành Trí tuệ nhân tạo tham gia tiến trình đào tạo tích cực

    Hiện nay, Chương trình đào tạo bậc đại học của ngành Trí tuệ nhân tạo có tổ chức 2 tiến trình đào tạo như sau:    1. Tiến trình đào tạo chuẩn: 4 năm dành cho tất cả sinh viên học tập theo tiến độ thông thường;    2. Tiến trình đào tạo […]

Bởi Viện Trí tuệ nhân tạo | Uncategorized @vi . Viện Trí tuệ nhân tạo
Chi tiết

Tổ chức “Tuần lễ hội nhập sinh viên” năm học 2022-2023

    Căn cứ Kế hoạch học tập năm học 2022-2023 của Trường Đại học Công nghệ và thực hiện Công văn số 2583/HD-ĐHQGHN ngày 2 tháng 8 năm 2022 về việc “Hướng dẫn công tác Sinh viên năm học 2022-2023” của ĐHQGHN, Nhà trường thông báo kế hoạch học tập trong “Tuần lễ hội […]

Bởi Viện Trí tuệ nhân tạo | Uncategorized @vi . Viện Trí tuệ nhân tạo
Chi tiết
Trang 2 của 3123