Chương trình đào tạo ngành Hệ thống thông tin

Chương trình đào tạo dành cho khoá QH-2015 đến QH-2018: – Giới thiệu chung về chương trình đào tạo  – Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo – Nội dung chương trình đào tạo 

Bởi Tuyết Nga | Uncategorized @vi
Chi tiết

Chương trình đào tạo ngành Hệ thống thông tin

1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo Tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo:                            136 tín chỉ – Khối kiến thức chung:                                                            29 tín chỉ (Không tính các học phần GDTC,  GDQP-AN và Kĩ năng bổ trợ) – Khối kiến thức theo lĩnh vực: 18 tín chỉ – Khối kiến thức […]

Bởi Tuyết Nga | Uncategorized @vi
Chi tiết

Chương trình đào tạo ngành Hệ thống thông tin

1. Về kiến thức và năng lực chuyên môn 1.1. Về kiến thức       Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo có kiến thức lý thuyết chuyên sâu trong lĩnh vực đào tạo; nắm vững kỹ thuật và có kiến thức thực tế để có thể giải quyết các công việc phức […]

Bởi Tuyết Nga | Uncategorized @vi
Chi tiết

Chương trình đào tạo ngành Hệ thống thông tin

1. Một số thông tin về chương trình đào tạo Tên ngành đào tạo: + Tiếng Việt: Hệ thống Thông tin + Tiếng Anh: Information Systems Mã số ngành đào tạo: 52480104 Danh hiệu tốt nghiệp: Cử nhân Thời gian đào tạo: 4 năm Tên văn bằng tốt nghiệp: + Tiếng Việt: Cử nhân ngành […]

Bởi Tuyết Nga | Uncategorized @vi
Chi tiết
Th10
30

Các sản phẩm sẵn sàng chuyển giao

Nhóm sản phẩm CNTT 1. Hệ thống kiểm tra trùng lặp văn bản tiếng Việt http://doit.uet.vnu.edu.vn/ Tác giả: TS. Võ Đình Hiếu và cộng sự Các cơ quan hiện đang ứng dụng sản phẩm: – Học viện Khoa học, Công nghệ và ĐMST (trực thuộc Bộ Khoa học Công nghệ) – Trường Đại học Vinh […]

Chi tiết
Th10
28

Dự kiến lịch thi đợt 2 học kỳ I năm học 2022-2023

Căn cứ vào Kế hoạch học tập năm học 2022-2023 và Công văn số 294/ĐT ngày 30 tháng 09 năm 2022 của Trường Đại học Công nghệ, Phòng Đào tạo trân trọng gửi đến các Đơn vị trong Trường và toàn thể các bạn Sinh viên “Dự kiến lịch thi đợt 2 học kỳ I, năm […]

Bởi Viện Trí tuệ nhân tạo | Uncategorized @vi . Viện Trí tuệ nhân tạo
Chi tiết

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (CLC TT23)

Chương trình đào tạo dành cho khoá QH-2019 trở đi: – Giới thiệu chung về chương trình đào tạo  – Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo – Nội dung chương trình đào tạo 

Bởi Tuyết Nga | Uncategorized @vi
Chi tiết
Trang 4 của 33« First page...23456...102030...Trang cuối »