Chương trình đào tạo ngành Khoa học máy tính (chương trình chuẩn quốc tế)

1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo Tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo:                           160 tín chỉ – Khối kiến thức chung:                                                            39 tín chỉ (Không tính các học phần GDTC,  GDQP-AN và Kĩ năng bổ trợ) – Khối kiến thức theo lĩnh vực: 18 tín chỉ – Khối kiến thức […]

Bởi Tuyết Nga | Uncategorized @vi
Chi tiết

Chương trình đào tạo ngành Khoa học máy tính (chương trình chuẩn quốc tế)

1. Về kiến thức và năng lực chuyên môn 1.1. Về kiến thức      Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo có kiến thức lý thuyết chuyên sâu trong lĩnh vực đào tạo; nắm vững kỹ thuật và có kiến thức thực tế để có thể giải quyết các công việc phức tạp; […]

Bởi Tuyết Nga | Uncategorized @vi
Chi tiết
Th11
01

Thông báo số 1 về hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa năm học 2022-2023

Nhà Trường dự kiến kế hoạch tổ chức Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học các cấp, năm học 2022-2023 như sau: I. Về thời gian TT Các sự kiện Thời gian dự kiến 1.      Cuộc thi SVNCKH cấp Khoa, Viện, BM 06/03/2023÷15/03/2023 2.      Cuộc thi SVNCKH cấp trường 17/04/2023÷23/04/2023 3.      […]

Bởi khcn htpt | Sinh viên NCKH . Uncategorized @vi
Chi tiết

Chương trình đào tạo ngành Khoa học máy tính (chương trình chuẩn quốc tế)

1. Một số thông tin về chương trình đào tạo Tên ngành đào tạo: + Tiếng Việt: Khoa học máy tính + Tiếng Anh: Computer Science Mã số ngành đào tạo: 52480101 Danh hiệu tốt nghiệp: Cử nhân Thời gian đào tạo: 4 năm Tên văn bằng tốt nghiệp: + Tiếng Việt: Cử nhân ngành […]

Bởi Tuyết Nga | Uncategorized @vi
Chi tiết

Chương trình đào tạo ngành Khoa học máy tính

Chương trình đào tạo dành cho khoá QH-2015 đến QH-2018: – Giới thiệu chung về chương trình đào tạo  – Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo – Nội dung chương trình đào tạo 

Bởi Tuyết Nga | Uncategorized @vi
Chi tiết

Chương trình đào tạo ngành Khoa học máy tính

1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo Tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo:                           135 tín chỉ – Khối kiến thức chung:                                                            29 tín chỉ (Không tính các học phần GDTC,  GDQP-AN và Kĩ năng bổ trợ) – Khối kiến thức theo lĩnh vực: 18 tín chỉ – Khối kiến thức […]

Bởi Tuyết Nga | Uncategorized @vi
Chi tiết

Chương trình đào tạo ngành Khoa học máy tính

1. Về kiến thức và năng lực chuyên môn 1.1. Về kiến thức       Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo có kiến thức lý thuyết chuyên sâu trong lĩnh vực đào tạo; nắm vững kỹ thuật và có kiến thức thực tế để có thể giải quyết các công việc phức […]

Bởi Tuyết Nga | Uncategorized @vi
Chi tiết

Chương trình đào tạo ngành Khoa học máy tính

1. Một số thông tin về chương trình đào tạo Tên ngành đào tạo: + Tiếng Việt: Khoa học máy tính + Tiếng Anh: Computer Science Mã số ngành đào tạo: 52480101 Danh hiệu tốt nghiệp: Cử nhân Thời gian đào tạo: 4 năm Tên văn bằng tốt nghiệp: + Tiếng Việt: Cử nhân ngành […]

Bởi Tuyết Nga | Uncategorized @vi
Chi tiết
Trang 3 của 3312345...102030...Trang cuối »