Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (CLC TT23)

1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo Tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo:                            149 tín chỉ (Chưa tính các học phần Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng – an ninh) – Khối kiến thức chung:                                                        21 tín chỉ – Khối kiến thức chung theo lĩnh vực: 22 tín […]

Bởi Tuyết Nga | Uncategorized @vi
Chi tiết

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (CLC TT23)

A. MỘT SỐ CHUẨN ĐẦU RA NÂNG CAO SO VỚI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN 1. Năng lực ngoại ngữ tiếng Anh được tăng cường đạt chuẩn 4/6 theo khung tham chiếu của Việt Nam (tương đương B2).       2. Được tăng kĩ năng lập trình thông qua các Học phần như lập […]

Bởi Tuyết Nga | Uncategorized @vi
Chi tiết

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (CLC TT23)

1. Một số thông tin về chương trình đào tạo Tên ngành đào tạo: + Tiếng Việt: Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử + Tiếng Anh: Mechatronics Engineering Mã số ngành đào tạo: 7510203 Danh hiệu tốt nghiệp: Cử nhân Thời gian đào tạo: 4 năm Tên văn bằng sau tốt nghiệp: + Tiếng […]

Bởi Tuyết Nga | Uncategorized @vi
Chi tiết

Chương trình đào tạo ngành Hệ thống thông tin (CLC TT23)

1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo Tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo:                                   148 tín chỉ (Chưa tính các học phần Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng – An ninh) –  Khối kiến thức chung                                                                      21 tín chỉ         –  Khối kiến thức chung theo lĩnh vực                                             22 […]

Bởi Tuyết Nga | Uncategorized @vi
Chi tiết

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông (CLC TT23)

1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo Tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo:   151 tín chỉ      (Chưa tính các học phần Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng-an ninh) –   Khối kiến thức chung: 21 tín chỉ –   Khối kiến thức theo lĩnh vực 22 tín chỉ […]

Bởi Tuyết Nga | Uncategorized @vi
Chi tiết

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông (CLC TT23)

1. Chuẩn đầu ra về kiến thức       Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo có kiến thức lý thuyết chuyên sâu trong lĩnh vực đào tạo; nắm vững kỹ thuật và có kiến thức thực tế để có thể giải quyết các công việc phức tạp; tích lũy được kiến thức […]

Bởi Tuyết Nga | Uncategorized @vi
Chi tiết

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông (CLC TT23)

1. Một số thông tin về chương trình đào tạo – Tên ngành đào tạo: + Tiếng Việt: Công nghệ kỹ thuật Ðiện tử – Viễn thông + Tiếng Anh: Electronics and Communications Engineering Technology – Mã số ngành đào tạo: 7510302 – Trình độ đào tạo: Cử nhân – Thời gian đào tạo:4 năm […]

Bởi Tuyết Nga | Uncategorized @vi
Chi tiết
Th10
14

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông (CLC TT23)

  1. Chương trình đào tạo dành cho khoá QH-2019 trở đi: – Giới thiệu chung về chương trình đào tạo  – Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo – Nội dung chương trình đào tạo   

Bởi Tuyết Nga | Uncategorized @vi
Chi tiết
Trang 5 của 33« First page...34567...102030...Trang cuối »