Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử – truyền thông (chương trình chuẩn quốc tế)

1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo Tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo:                          159 tín chỉ – Khối kiến thức chung:                                                            39 tín chỉ (Không tính các học phần GDTC,  GDQP-AN và Kĩ năng bổ trợ) – Khối kiến thức chung theo lĩnh vực: 18 tín chỉ – Khối kiến […]

Bởi Tuyết Nga | Uncategorized @vi
Chi tiết

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử – truyền thông (chương trình chuẩn quốc tế)

1. Về kiến thức và năng lực chuyên môn 1.1. Về kiến thức        Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo có kiến thức lý thuyết chuyên sâu trong lĩnh vực đào tạo; nắm vững kỹ thuật và có kiến thức thực tế để có thể giải quyết các công việc phức […]

Bởi Tuyết Nga | Uncategorized @vi
Chi tiết

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử – truyền thông (chương trình chuẩn quốc tế)

1. Một số thông tin về chương trình đào tạo Tên ngành đào tạo: + Tiếng Việt: Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông + Tiếng Anh: Electronics and Communications Engineering Technology Mã số ngành đào tạo: 52510302 Danh hiệu tốt nghiệp: Cử nhân Thời gian đào tạo: 4 năm Tên văn bằng tốt […]

Bởi Tuyết Nga | Uncategorized @vi
Chi tiết

Chương trình đào tạo ngành Truyền thông và mạng máy tính

Chương trình đào tạo dành cho khoá QH-2015 đến QH-2018: – Giới thiệu chung về chương trình đào tạo  – Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo – Nội dung chương trình đào tạo 

Bởi Tuyết Nga | Uncategorized @vi
Chi tiết

Chương trình đào tạo ngành Truyền thông và mạng máy tính

1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo Tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo:                           157 tín chỉ – Khối kiến thức chung:                                                            29 tín chỉ (Không tính các học phần GDTC,  GDQP-AN và Kĩ năng bổ trợ) – Khối kiến thức theo lĩnh vực: 18 tín chỉ – Khối kiến thức […]

Bởi Tuyết Nga | Uncategorized @vi
Chi tiết

Chương trình đào tạo ngành Truyền thông và mạng máy tính

1. Về kiến thức và năng lực chuyên môn 1.1. Về kiến thức       Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo có kiến thức lý thuyết chuyên sâu trong lĩnh vực đào tạo; nắm vững kỹ thuật và có kiến thức thực tế để có thể giải quyết các công việc phức […]

Bởi Tuyết Nga | Uncategorized @vi
Chi tiết

Chương trình đào tạo ngành Truyền thông và mạng máy tính

1. Một số thông tin về chương trình đào tạo Tên ngành đào tạo: + Tiếng Việt: Truyền thông và Mạng Máy tính + Tiếng Anh: Communications and Computer Networks Mã số ngành đào tạo: 52480102 Danh hiệu tốt nghiệp: Kỹ sư Thời gian đào tạo: 4,5 năm Tên văn bằng tốt nghiệp: + Tiếng […]

Bởi Tuyết Nga | Uncategorized @vi
Chi tiết

Chương trình đào tạo ngành Khoa học máy tính (chương trình chuẩn quốc tế)

Chương trình đào tạo dành cho khoá QH-2015 đến QH-2018: – Giới thiệu chung về chương trình đào tạo  – Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo – Nội dung chương trình đào tạo 

Bởi Tuyết Nga | Uncategorized @vi
Chi tiết
Trang 2 của 3312345...102030...Trang cuối »