Th8
10

TUYỂN DỤNG GIẢNG VIÊN, NGHIÊN CỨU VIÊN

Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội cần tuyển giảng viên, nghiên cứu viên có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ cho các Khoa, Viện, Bộ môn thuộc Trường, cụ thể như sau: I. Vị trí công tác Khoa Công nghệ Thông tin: Giảng viên có trình độ tiến sĩ tốt […]

Bởi Bùi Ngọc Thăng | Tuyển dụng . Uncategorized @vi
Chi tiết
Th11
09

Trường Đại học Công nghệ – ĐHQGHN tuyển dụng viên chức giảng viên năm 2022

    Để đảm bảo nhân lực thực hiện nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu, Trường Đại học Công nghệ (ĐHCN) tổ chức xét tuyển viên chức giảng viên có trình độ Tiến sĩ năm 2022 như sau: I. Chỉ tiêu tuyển dụng TT Vị trí Số lượng 1  Khoa Công nghệ thông tin […]

Chi tiết