Th8
10

TUYỂN DỤNG GIẢNG VIÊN, NGHIÊN CỨU VIÊN

Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội cần tuyển giảng viên, nghiên cứu viên có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ cho các Khoa, Viện, Bộ môn thuộc Trường, cụ thể như sau: I. Vị trí công tác Khoa Công nghệ Thông tin: Giảng viên có trình độ tiến sĩ tốt […]

Bởi Bùi Ngọc Thăng | Tuyển dụng . Uncategorized @vi
Chi tiết
Th3
17

Kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển và triệu tập ứng viên đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển dụng viên chức hành chính, kỹ thuật năm 2023

    Thực hiện Thông báo số 54/TB-ĐHCN ngày 10 tháng 02 năm 2023 của Trường Đại học Công nghệ thông báo tuyển dụng viên chức hành chính, kỹ thuật năm 2023;     Căn cứ Biên bản làm việc của Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức hành chính, kỹ thuật […]

Bởi Tuyết Nga | Tuyển dụng
Chi tiết
Th2
10

Tuyển dụng viên chức hành chính, kỹ thuật năm 2023

      Trường Đại học Công nghệ (ĐHCN) tổ chức thi tuyển viên chức hành chính, kỹ thuật năm 2023, cụ thể như sau: I. Chỉ tiêu tuyển dụng Vị trí Số lượng Chuyên viên Công việc đào tạo 3 Công việc khảo thí 1 Công việc người học 2 Công việc khoa học […]

Bởi Tuyết Nga | Tuyển dụng
Chi tiết
Th11
09

Trường Đại học Công nghệ – ĐHQGHN tuyển dụng viên chức giảng viên năm 2022

    Để đảm bảo nhân lực thực hiện nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu, Trường Đại học Công nghệ (ĐHCN) tổ chức xét tuyển viên chức giảng viên có trình độ Tiến sĩ năm 2022 như sau: I. Chỉ tiêu tuyển dụng TT Vị trí Số lượng 1  Khoa Công nghệ thông tin […]

Chi tiết