Th12
12

Trường Đại học Công nghệ tuyển nhân viên trực giảng

Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội cần tuyển 02 nhân viên trực giảng, cụ thể như sau: 1.   Nhiệm vụ Đảm bảo trang thiết bị giảng dạy hoạt động tốt, lớp học sẵn sàng cho hoạt động dạy và học; Chuẩn bị phòng chờ giảng sẵn sàng để phục vụ […]

Bởi Tuyết Nga | Tin Tuyển Dụng
Chi tiết
Th9
06

Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển nhân viên trực giảng

Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội cần tuyển 01 nhân viên trực giảng, cụ thể như sau: 1. Nhiệm vụ Đảm bảo trang thiết bị giảng dạy hoạt động tốt, lớp học sẵn sàng cho hoạt động dạy và học; Chuẩn bị phòng chờ giảng sẵn sàng để phục vụ […]

Bởi Tuyết Nga | Tin Tuyển Dụng . Tuyển dụng
Chi tiết
Th3
24

Kết quả thi Vòng 1 và triệu tập ứng viên đủ điều kiện tham dự Vòng 2 kỳ thi tuyển dụng viên chức hành chính, kỹ thuật năm 2023

    Thực hiện Thông báo số 54/TB-ĐHCN ngày 10 tháng 02 năm 2023 của Trường Đại học Công nghệ thông báo tuyển dụng viên chức hành chính, kỹ thuật năm 2023;      Căn cứ Kết quả thi Vòng 1 kỳ thi tuyển dụng viên chức hành chính, kỹ thuật Trường Đại học Công […]

Bởi Tuyết Nga | Tin Tuyển Dụng . Tuyển dụng
Chi tiết
Th11
09

Trường Đại học Công nghệ – ĐHQGHN tuyển dụng viên chức giảng viên năm 2022

    Để đảm bảo nhân lực thực hiện nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu, Trường Đại học Công nghệ (ĐHCN) tổ chức xét tuyển viên chức giảng viên có trình độ Tiến sĩ năm 2022 như sau: I. Chỉ tiêu tuyển dụng TT Vị trí Số lượng 1  Khoa Công nghệ thông tin […]

Chi tiết
Th8
10

Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN tuyển các vị trí chuyên viên hành chính, cán bộ kỹ thuật

    Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội cần tuyển 03 chuyên viên hành chính, 01 cán bộ kỹ thuật làm việc theo hình thức hợp đồng lao động tại các đơn vị của Trường, cụ thể như sau: I. Tuyển dụng chuyên viên: 03 người 1. Vị trí làm […]

Bởi Tuyết Nga | Tin Tổng Hợp . Tin Tuyển Dụng
Chi tiết
Th4
12

Tuyển giảng viên có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ cho các Khoa, Viện, Bộ môn thuộc Trường

    Trường Đại học Công nghệ (ĐHCN), Đại học Quốc gia Hà Nội cần tuyển 25 giảng viên có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ cho các Khoa, Viện, Bộ môn thuộc Trường (theo bảng mô tả vị trí tuyển dụng kèm theo) với các tiêu chuẩn, hồ sơ và hình thức xét tuyển […]

Bởi Tuyết Nga | Tin Tổng Hợp . Tin Tuyển Dụng
Chi tiết
Th3
17

Trường ĐHCN tuyển dụng kỹ sư làm việc tại Trại thực nghiệm Công nghệ Nông nghiệp (Hòa Lạc)

    Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội cần tuyển 01 kỹ sư làm việc theo hình thức hợp đồng lao động tại đơn vị của Trường, cụ thể như sau: 1. Trại thực nghiệm Công nghệ Nông nghiệp tại Hòa Lạc: 01 kỹ sư 1.1. Nhiệm vụ Quản lý […]

Bởi Tuyết Nga | Tin Tổng Hợp . Tin Tuyển Dụng
Chi tiết
Th2
14

Trường Đại học Công nghệ tuyển dụng nhân viên trực giảng

Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội cần tuyển 01 nhân viên trực giảng, cụ thể như sau: 1. Nhiệm vụ Đảm bảo trang thiết bị giảng dạy hoạt động tốt, lớp học sẵn sàng cho hoạt động dạy và học Chuẩn bị phòng chờ giảng sẵn sàng để phục vụ […]

Bởi Tuyết Nga | Tin Tổng Hợp . Tin Tuyển Dụng
Chi tiết
Trang 1 của 3123