Th9
04

Tuyển chuyên viên văn phòng làm việc theo hình thức hợp đồng lao động

       Trường Đại học Công nghệ (ĐHCN) thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội cần tuyển 02 chuyên viên văn phòng làm việc theo hình thức hợp đồng lao động tại các đơn vị có chức năng đào tạo của Nhà Trường, cụ thể như sau: 1. Chuyên viên văn phòng: 02 chuyên […]

Bởi Tuyết Nga | Tin Tổng Hợp . Tin Tuyển Dụng
Chi tiết
Th12
14

Thông báo miễn thi môn ngoại ngữ, tin học trong kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2016

Trường Đại học Công nghệ thông báo Quyết định miễn thi môn ngoại ngữ, tin học trong kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2016, cụ thể: DANH SÁCH MIỄN THI MÔN NGOẠI NGỮ, TIN HỌC (Kèm theo Quyết định số: 1054/QĐ-TCCB ngày 07 tháng 12 năm 2016) 1. Danh sách miễn thi môn ngoại […]

Bởi admin | Tin Tuyển Dụng
Chi tiết