Kết quả thi Vòng 1 và triệu tập ứng viên đủ điều kiện tham dự Vòng 2 kỳ thi tuyển dụng viên chức hành chính, kỹ thuật năm 2023

    Thực hiện Thông báo số 54/TB-ĐHCN ngày 10 tháng 02 năm 2023 của Trường Đại học Công nghệ thông báo tuyển dụng viên chức hành chính, kỹ thuật năm 2023;

     Căn cứ Kết quả thi Vòng 1 kỳ thi tuyển dụng viên chức hành chính, kỹ thuật Trường Đại học Công nghệ năm 2023;

     Căn cứ Kết luận của Hội đồng tuyển dụng viên chức hành chính, kỹ thuật Trường Đại học Công nghệ năm 2023 tại cuộc họp ngày 23 tháng 3 năm 2023;

     Hội đồng tuyển dụng viên chức hành chính, kỹ thuật Trường Đại học Công nghệ năm 2023 thông báo kết quả thi Vòng 1 và triệu tập ứng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự thi Vòng 2 kỳ thi tuyển dụng viên chức hành chính, kỹ thuật Trường Đại học Công nghệ năm 2023, cụ thể như sau:

1. Kết quả thi Vòng 1

– Số ứng viên được triệu tập tham dự thi Vòng 1 là: 20 người.

– Số ứng viên đủ điều kiện được tham dự thi Vòng 2 là: 20 người.

– Số ứng viên không đủ điều kiện tham dự thi Vòng 2 là: 0 người.

      Kết quả Vòng 1 thi trắc nghiệm môn Kiến thức chung và môn Tiếng Anh đã được thông báo cho thí sinh biết ngay sau khi kết thúc thời gian làm bài thi trên máy vi tính theo đúng quy định.

2. Triệu tập ứng viên dự thi Vòng 2

      Triệu tập 20 ứng viên đủ điều kiện tham dự Vòng 2 kỳ thi tuyển dụng viên chức hành chính, kỹ thuật năm 2023 của Trường Đại học Công nghệ (Danh sách).

– Địa điểm thi: Phòng 212, nhà E3, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN, số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

– Thời gian thi: Từ ngày 27/3/2023 đến ngày 28/3/2023, cụ thể như sau:

Thời gian Vị trí ứng tuyển Số lượng ứng viên
Sáng Thứ Hai, ngày 27 tháng 03 năm 2023
08:00 – 08:30 Kế toán viên 01
08:30 – 09:00 Kỹ sư quản lý hạ tầng CNTT và các ứng dụng CNTT 01
09:00 – 09:30 Chuyên viên quản lý phòng máy tính và các ứng dụng CNTT 01
09:30 – 10:00 Chuyên viên công việc đảm bảo chất lượng 01
10:30 – 11:00 Chuyên viên công việc khảo thí 01
11:00 – 11:30 Chuyên viên công việc KHCN & HTPT 01
Chiều Thứ Hai, ngày 27 tháng 03 năm 2023
13:00 – 14:30 Chuyên viên công việc đào tạo 03
15:00 – 17:30 Chuyên viên công việc hành chính văn phòng tại các đơn vị đào tạo, nghiên cứu 05
Sáng Thứ Ba, ngày 28 tháng 03 năm 2023
08:00 – 08:30 Chuyên viên công việc tổ chức, nhân sự 01
08:30 – 11:30 Chuyên viên công việc người học 05

    – Nội dung thi môn nghiệp vụ chuyên ngành:

  • Hình thức thi: Phỏng vấn.
  • Nội dung thi: Các văn bản, quy định có liên quan đến vị trí dự tuyển, hiểu biết về Trường ĐHCN, về ĐHQGHN và một số tình huống nghiệp vụ.
  • Thời gian thi: 30 phút (ứng viên có mặt trước 20 phút để chuẩn bị tại phòng chờ Phòng 210, nhà E3).

     Đề nghị các ứng viên tập trung đúng thời gian nêu trên và mang theo thẻ căn cước công dân hoặc một trong các giấy tờ tùy thân hợp pháp khác có dán ảnh để đối chiếu khi gọi vào phòng thi.

     Mọi chi tiết liên hệ: Phòng Tổ chức Cán bộ, Phòng 715, nhà E3, Trường Đại học Công nghệ, số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024 32272803. Email: tccb_dhcn@vnu.edu.vn

     Trân trọng thông báo./.

Bài viết liên quan