Th3
19

Cấp kinh phí hỗ trợ chi phí học tập, học kỳ II năm học 2017-2018 cho sinh viên đại học hệ chính quy thuộc các đối tượng được hưởng

     Nhà trường ban hành Quyết định số 210/QĐ-CTSV ngày 15/3/2018 về việc cấp kinh phí hỗ trợ chi phí học tập, học kỳ II năm học 2017-2018 cho sinh viên đại học hệ chính quy thuộc các đối tượng được hưởng Mỗi sinh viên trong Danh sách sinh viên hưởng hỗ trợ chi phí học tập được […]

Chi tiết
Th3
19

Triệu tập đại diện sinh viên K59 tham dự buổi họp với Nhà trường

     Thực hiện kế hoạch năm học 2017-2018, Trường Đại học Công nghệ triển khai việc hoàn thiện các thủ tục cuối khóa đối với sinh viên Khóa QH-2014-I/CQ. Phòng Công tác sinh viên triệu tập đại diện sinh viên K59 bao gồm các Lớp trưởng và Bí thư lớp (Danh sách sinh viên đại […]

Bởi Tuyết Nga | Tin Sinh Viên
Chi tiết
Th3
19

Kết quả xem lại bài thi học kỳ I năm học 2017-2018

    Nhà trường thông báo kết quả xem lại bài thi học kỳ I năm học 2017- 2018. Sau khi xử lý đơn xin xem lại điểm môn học học kỳ I năm học 2017-2018 của sinh viên theo quy định, Phòng Đào tạo thông báo kết quả như sau:      Ghi chú:Những […]

Bởi Tuyết Nga | Tin Sinh Viên
Chi tiết
Th3
19

Thông báo tuyển dụng của Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin (CTS&BMTT)

      Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin (CTS&BMTT) là cơ quan trực thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ, có chức năng cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số, bảo mật, xác thực và an toàn thông tin trong các giao dịch điện tử phục vụ các cơ quan […]

Bởi Tuyết Nga | Cơ hội việc làm . Tin Sinh Viên
Chi tiết
Th3
15

Thông báo kế hoạch triển khai công tác sinh hoạt lớp khóa học, học kỳ I năm học 2017-2018

     Phòng Công tác Sinh viên xin thông báo kế hoạch triển khai công tác sinh hoạt lớp khóa học, học kỳ I năm học 2017-2018, của sinh viên đại học hệ chính quy và đề nghị các Khoa phối hợp thực hiện Kế hoạch như sau:      1. Nhận tài liệu triển […]

Bởi Tuyết Nga | Tin Sinh Viên
Chi tiết
Th3
14

Danh sách sinh viên, cán bộ hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp và tên đề tài thực hiện của sinh viên khoa Điện tử Viễn thông (bảo vệ đợt 2 năm 2018)

     Nhà trường ban hành Quyết định số 195/QĐ-ĐT về việc duyệt danh sách sinh viên, cán bộ hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp và tên đề tài thực hiện của sinh viên khoa Điện tử Viễn thông (bảo vệ đợt 2 năm 2018).     Nhà trường duyệt bổ sung Danh sách sinh […]

Bởi Tuyết Nga | Tin Sinh Viên
Chi tiết
Th3
14

Buộc thôi học từ học kỳ II năm học 2017-2018 các sinh viên đại học hệ chính quy có kết quả học tập không đạt yêu cầu

     Nhà trường ban hành Quyết định số 197/QĐ-ĐT về việc buộc thôi học từ học kỳ II năm học 2017-2018 các sinh viên đại học hệ chính quy có kết quả học tập không đạt yêu cầu.      Nhà trường thực hiện buộc thôi học đối với 02 sinh viên đại học hệ chính […]

Bởi Tuyết Nga | Tin Sinh Viên
Chi tiết
Th3
14

Cảnh báo học vụ học kỳ II năm học 2017-2018 của các sinh viên đại học hệ chính quy có kết quả học tập không đạt yêu cầu

    Nhà trường ban hành Quyết định số 196/QĐ-ĐT về việc cảnh báo học vụ học kỳ II năm học 2017-2018 của các sinh viên đại học hệ chính quy có kết quả học tập không đạt yêu cầu.      Nhà trường cảnh báo học vụ học kỳ II năm học 2017-2018  đối với 35 […]

Bởi Tuyết Nga | Tin Sinh Viên
Chi tiết