Th10
02

Nộp hồ sơ nhận trợ cấp xã hội học kỳ I năm học 2017-2018

    Căn cứ Quyết định số 1121/1997/QĐ-TTg ngày 23/12/1997 của Thủ tướng chính phủ về học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập; và căn cứ Quyết định số 194/2001/QĐ-TTg ngày 21/12/2001 của Thủ tướng chính phủ về điều chỉnh mức học bổng […]

Bởi Tuyết Nga | Tin Sinh Viên
Chi tiết
Th10
02

Đề nghị danh sách SV tham dự chương trình trao đổi sinh viên theo dự án EU Share, đợt 4, năm 2017

       Thực hiện Công văn của Đại học Quốc gia Hà Nội về “chương trình trao đổi sinh viên theo dự án EU Share, đợt 4, năm 2017”, Trường Đại học Công nghệ kính gửi danh sách sinh viên đề nghị tham gia chương trình nói trên. Trân trọng đề nghị! DANH SÁCH […]

Chi tiết
Th10
02

Lễ trao học bổng Posco, Hàn Quốc năm học 2017-2018

      Trường đại học Công nghệ nhận được thông báo của Quỹ học bổng Posco, Hàn Quốc về danh sách sinh viên được nhận học bổng Posco năm học 2017- 2018.        Đề nghị các em sinh viên (có tên trong danh sách đính kèm) đến nhận Giấy thông báo dự […]

Chi tiết
Th9
29

Học bổng dành cho SV theo học ngành Công nghệ kỹ thuật trong giao thông và xây dựng

    Sau buổi làm việc của khoa Cơ học kỹ thuật cùng các chuyên gia để giúp các bạn sinh viên K62 hiểu về ngành nghề đào tạo, chuẩn đầu ra và cơ hội học bổng, cơ hội việc làm khi theo học chương trình đào tạo kỹ sư Công nghệ kỹ thuật xây […]

Chi tiết
Th9
28

Điều chỉnh giảng viên giảng dạy học kỳ I năm học 2017-2018

     Căn cứ đề nghị của Khoa Công nghệ thông tin, Khoa Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa và Khoa Vật lý kỹ thuật và Công nghệ nano về việc điều chỉnh giảng viên giảng dạy trong học kỳ I năm học 2017-2018, Phòng Đào tạo thông báo như sau: Mã học […]

Bởi Tuyết Nga | Tin Sinh Viên
Chi tiết
Th9
28

Đăng ký học lớp Giáo dục thể chất tự nguyện HK I năm học 2017-2018

       Phòng Đào tạo trân trọng thông báo tới toàn thể sinh viên bậc đại học công văn số 176/GDTC&TT-ĐT ngày 29/08/2017 (Thông báo mở lớp GDTC tự nguyện học vào ngày nghỉ của Trung tâm) Giáo dục Thể chất và Thể thao về việc mở lớp Giáo dục thể chất tự nguyện học […]

Bởi Tuyết Nga | Tin Sinh Viên
Chi tiết
Th9
26

Thông tin tuyển dụng của Tập đoàn Công nghệ Vietsens năm 2017

      Tập đoàn Công nghệ Vietsens là một trong những nhà cung cấp, phát triển ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) hàng đầu tại Việt Nam. Mang trọng trách thực hiện các dự án lớn của Quốc gia như cung cấp Hệ thống y tế thông minh cho hầu hết các bệnh […]

Bởi Tuyết Nga | Cơ hội việc làm . Tin Sinh Viên
Chi tiết
Th9
26

Đề nghị danh sách SV được nhận học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2017-2018

    Thực hiện Công văn số 3457/ĐHQGHN-CTHSSV ngày 11/9/2017 của Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo về “chương trình học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2017-2018”, trường Đại học Công nghệ trân trọng đề cử các sinh viên, có tên trong Danh sách, vào danh sách xét chọn nhận học bổng […]

Chi tiết