Th1
10

Các chương trình liên kết đào tạo

Hệ Đại học: Hệ Sau đại học: Chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài trình độ Thạc sĩ giữa Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN và Đại học Paris-Saclay

Chi tiết
Th12
19

Cơ hội liên thông, chuyển tiếp quốc tế

Hệ đại học: Chương trình ICT Global Program (ICTG-U) tại University of Aizu – Nhật Bản Chương trình Hàng không vũ trụ MAI (Mátxcơva-Nga) Chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học OTH Regensburg – Đức Chương trình chuyển tiếp từ bậc đại học lên bậc thạc sĩ tại Kyoto College of Graduate Studies […]

Chi tiết