Th8
17

Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Đào Thị Hường

Tên đề tài luận án: Một số phương pháp kiểm chứng tái cấu trúc phần mềm. 1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Đào Thị Hường                  2. Giới tính: Nữ 3. Ngày sinh: 02/02/1983                                […]

Chi tiết
Th8
15

Thời khóa biểu chính thức bậc sau đại học học kỳ I (đợt 1) năm học 2018-2019

      Phòng Đào tạo kính gửi tới các đơn vị trong trường “Thời khóa biểu chính thức bậc sau đại học học kỳ I (đợt 1), năm học 2018-2019”. Kính đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thông báo cho cán bộ giảng dạy của đơn vị mình và cán bộ mời giảng. […]

Bởi Tuyết Nga | Đào tạo sau Đại học
Chi tiết
Th8
15

Tóm tắt luận án tiến sĩ của NCS Trần Hồng Việt

     Tên đề tài luận án: Cải tiến chất lượng dịch máy thống kê cho cặp ngôn ngữ Anh – Việt dựa vào cây phân tích cú pháp phụ thuộc Họ và tên:   Trần Hồng Việt                                             Giới tính: Nam Ngày sinh:  16/11/1979                                                    Nơi sinh:  Hà Nội        Quyết định công nhận NCS […]

Chi tiết
Th8
15

Đăng ký học bổng Toshiba năm học 2018-2019

      Trường Đại học Công nghệ nhận được thông báo từ Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) về Chương trình học bổng Toshiba, Nhật Bản (gọi là học bổng Toshiba) dành cho học viên cao học và nghiên cứu sinh (gọi chung là học viên) năm học 2018-2019 như sau: 1. Đối […]

Chi tiết
Th8
13

Bảo vệ cấp Đại học Quốc gia luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Trịnh Đông

     Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức buổi bảo vệ cấp Đại học Quốc gia luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Trịnh Đông, sinh ngày 12/07/1974, tại Hải Phòng.      Tên đề tài luận án:“ Một số phương pháp mô hình hoá và […]

Chi tiết
Th8
13

Bảo vệ cấp Đại học Quốc gia luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Tăng Thế Toan

      Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức buổi bảo vệ cấp Đại học Quốc gia luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Tăng Thế Toan, sinh ngày 04/12/1976, tại Hải Dương. Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu phát triển anten mảng vi dải có […]

Chi tiết
Th8
09

Chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Osaka Nhật Bản kỳ II, năm học 2018-2019

      Đại học Quốc gia Hà Nội có thông báo về chương trình “Trao đổi sinh viên tại Đại học Osaka, Nhật Bản kỳ II, năm học 2018-2019”. Thông tin chi tiết về chương trình như sau: 1. Thời gian diễn ra chương trình: 01 năm (từ tháng 3/2019 đến tháng 2/2020); 2. […]

Chi tiết
Th8
07

Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Lâm Minh Long

       Tên đề tài luận án: Chế tạo và khảo sát tính chất nhạy khí của vật liệu tổ hợp nanô PEDOT: PSS, P3HT và một số thành phần vô cơ (rGO, GQD, CNT, AgNW/NP).  1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Lâm Minh Long                  2. […]

Chi tiết
Trang 22 của 40« First page...10...2021222324...3040...Trang cuối »