Th5
13

Danh sách cập nhật thu học phí, tính đến hết ngày 12/5/2022

   Ngày 25/3/2021, Trường ĐHCN đã có thông báo thu HP HKII năm học 2021-2022: https://uet.vnu.edu.vn/nop-hoc-phi-hoc-ky-ii-nam-hoc-2021-2022-va-cac-khoan-no-neu-co-cua-svhvchncs/     Sau khi điều chỉnh mức thu của một số người học. Nhà trường đã thống kê danh sách người học đã nộp và chưa nộp học phí (tính đến hết ngày 12/5/2022), cụ thể như sau: – Chưa nộp […]

Bởi Tuyết Nga | Thạc sỹ . Tiến sỹ
Chi tiết
Th5
10

Lịch thi chính thức HK II năm học 2021-2022 bậc sau đại học

   Phòng Đào tạo trân trọng gửi đến các đơn vị Lịch thi chính thức học kỳ II năm học 2021-2022 bậc sau đại học; đề nghị các lãnh đạo đơn vị thông báo cho học viên cao học, nghiên cứu sinh, các cán bộ thuộc đơn vị mình quản lý và mời giảng.   […]

Bởi Tuyết Nga | Thạc sỹ . Tiến sỹ
Chi tiết
Th4
28

Danh sách cập nhật thu học phí, tính đến hết ngày 27/4/2022

    Ngày 25/3/2021, Trường ĐHCN đã có thông báo thu HP HKII năm học 2021-2022: https://uet.vnu.edu.vn/nop-hoc-phi-hoc-ky-ii-nam-hoc-2021-2022-va-cac-khoan-no-neu-co-cua-svhvchncs/     Ngày 01/4/2022, Nhà trường có điều chỉnh mức thu của một số người học. Nhà trường đã thống kê danh sách người học đã nộp và chưa nộp học phí (tính đến ngày 27/4/2022), cụ thể như […]

Bởi Tuyết Nga | Thạc sỹ . Tiến sỹ
Chi tiết
Th4
22

Danh sách cập nhật thu học phí, tính đến hết ngày 21/4/2022

  Ngày 25/3/2021, Trường ĐHCN đã có thông báo thu HP HKII năm học 2021-2022: https://uet.vnu.edu.vn/nop-hoc-phi-hoc-ky-ii-nam-hoc-2021-2022-va-cac-khoan-no-neu-co-cua-svhvchncs/     Ngày 01/4/2022, Nhà trường có điều chỉnh mức thu của một số người học. Nhà trường đã thống kê danh sách người học đã nộp và chưa nộp học phí (tính đến ngày 21/4/2022), cụ thể như sau: […]

Bởi Tuyết Nga | Thạc sỹ . Tiến sỹ
Chi tiết
Th4
14

Danh sách cập nhật thu học phí, tính đến hết ngày 13/4/2022

   Ngày 25/3/2021, Trường ĐHCN đã có thông báo thu HP HKII năm học 2021-2022: https://uet.vnu.edu.vn/nop-hoc-phi-hoc-ky-ii-nam-hoc-2021-2022-va-cac-khoan-no-neu-co-cua-svhvchncs/     Ngày 01/4/2022, Nhà trường có điều chỉnh mức thu của một số người học. Nhà trường đã thống kê danh sách người học đã nộp và chưa nộp học phí (tính đến ngày 13/4/2022), cụ thể như sau: […]

Bởi Tuyết Nga | Thạc sỹ . Tiến sỹ
Chi tiết
Th4
08

Danh sách cập nhật thu học phí, tính đến hết ngày 07/4/2022

    Ngày 25/3/2021, Trường ĐHCN đã có thông báo thu HP HKII năm học 2021-2022: https://uet.vnu.edu.vn/nop-hoc-phi-hoc-ky-ii-nam-hoc-2021-2022-va-cac-khoan-no-neu-co-cua-svhvchncs/     Ngày 01/4/2022, Nhà trường có điều chỉnh mức thu của một số người học. Nhà trường đã thống kê danh sách người học đã nộp và chưa nộp học phí (tính đến ngày 07/4/2022), cụ thể như […]

Bởi Tuyết Nga | Thạc sỹ . Tiến sỹ
Chi tiết
Th4
05

Nhận thẻ Học viên, Nghiên cứu sinh khoá QH-2021 (K28)

    Hiện nay phòng Công tác sinh viên đã nhận được thẻ Học viên, Nghiên cứu sinh yêu cầu các bạn Học viên, Nghiên cứu sinh đến nhận thẻ: – Địa điểm: Phòng Công tác sinh viên 104 nhà E3 – Trường ĐHCN; – Thời gian trả thẻ: Ngày 12/04/2022 (thứ 3) và ngày 15/04/2022 (thứ […]

Bởi Tuyết Nga | Thạc sỹ . Tiến sỹ
Chi tiết
Th3
11

Kế hoạch thu học phí trong học kỳ II năm học 2021-2022

   Trong học kì II năm học 2021-2022, Nhà trường đã ban hành các Quyết định về việc thu học phí của các Nghiên cứu sinh/Học viên cao học/sinh viên chương trình chuẩn/chương trình CLC TT23/bằng kép/… (sau đây gọi chung là người học).      Nhà trường thông báo kế hoạch thu học phí […]

Bởi Tuyết Nga | Thạc sỹ . Tiến sỹ
Chi tiết
Trang 22 của 74« First page...10...2021222324...304050...Trang cuối »