Th7
24

Báo cáo kết quả khảo sát tình hình việc làm của sinh viên K58 tốt nghiệp        Thực hiện công khai tình hình khảo sát việc làm của sinh viên theo yêu cầu của ĐHQGHN và Bộ GD&ĐT. Báo cáo khảo sát cung cấp, cập nhật thông tin về tình trạng việc làm […]

Chi tiết