Chương trình đào tạo ngành Khoa học máy tính

1. Một số thông tin về chuyên ngành đào tạo Tên chuyên ngành đào tạo: + Tên tiếng Việt: Khoa học máy tính + Tên tiếng Anh: Computer Science Mã số chuyên ngành đào tạo: 01 Tên ngành đào tạo: + Tên tiếng Việt:  Khoa học máy tính + Tên tiếng Anh: Computer Science Trình độ đào […]

Bởi Tuyết Nga | ĐTSĐH
Chi tiết

Chương trình đào tạo ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo                Đối với NCS chưa có bằng thạc sĩ:        Người học phải hoàn thành các học phần của chương trình đào tạo thạc sĩ và các nội dung của chương trình đào tạo tiến sĩ. Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 139 […]

Bởi Tuyết Nga | ĐTSĐH
Chi tiết

Chương trình đào tạo ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

1. Yêu cầu về chất lượng luận án:       − Luận án phải là công trình nghiên cứu khoa học sáng tạo của chính nghiên cứu sinh, có đóng góp mới trong việc phát triển, gia tăng tri thức khoa học, công nghệ trong lĩnh vực Mạng máy tính và truyền thông dữ […]

Bởi Tuyết Nga | ĐTSĐH
Chi tiết

Chương trình đào tạo ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

1. Một số thông tin về chuyên ngành đào tạo Tên chuyên ngành đào tạo: + Tên tiếng Việt: Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu + Tên tiếng Anh: Computer Networks and Data Communications Mã số chuyên ngành đào tạo: 01 Tên ngành đào tạo: + Tên tiếng Việt: Mạng máy tính và […]

Bởi Tuyết Nga | ĐTSĐH
Chi tiết
Th11
29

Cập nhật hồ sơ xin hưởng trợ cấp xã hội và hỗ trợ chi phí học tập trong HKI năm học 2022-2023

    Ngày 03/11/2022, Trường ĐH Công nghệ đã có thông báo về việc nộp hồ sơ xin hưởng TCXH và Hỗ trợ CPHT trong HKI năm học 2022-2023: https://uet.vnu.edu.vn/nop-ho-huong-chinh-sach-ho-tro-chi-phi-hoc-tap-hoc-ki-nam-hoc-2022-2023/ https://uet.vnu.edu.vn/nop-ho-nhan-tro-cap-xa-hoi-hoc-ky-nam-hoc-2022-2023/     Phòng CTSV cập nhật các hồ sơ đã nộp và kết quả xét. Đề nghị sinh viên còn thiếu hồ sơ (theo […]

Bởi Tuyết Nga | Chế độ chính sách
Chi tiết

Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật phần mềm

1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo                Đối với NCS chưa có bằng thạc sĩ        Người học phải hoàn thành các học phần của chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm và các nội dung của chương trình đào tạo tiến sĩ. Tổng số […]

Bởi Tuyết Nga | ĐTSĐH
Chi tiết

Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật phần mềm

1. Yêu cầu về chất lượng luận án       Thể hiện qua việc phát hiện và giải quyết những vấn đề mới, đóng góp mới cho khoa học và thực tiễn, đã công bố tối thiểu (trong thời gian làm nghiên cứu sinh) 02 bài báo về kết quả nghiên cứu của luận […]

Bởi Tuyết Nga | ĐTSĐH
Chi tiết

Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật phần mềm

1. Một số thông tin về chuyên ngành đào tạo Tên chuyên ngành đào tạo: + Tên tiếng Việt: Kỹ thuật phần mềm + Tên tiếng Anh: Software Engineering Mã số chuyên ngành đào tạo: 01 Tên ngành đào tạo: + Tên tiếng Việt: Kỹ thuật phần mềm + Tên tiếng Anh: Software Engineering Trình […]

Bởi Tuyết Nga | ĐTSĐH
Chi tiết
Trang 4 của 425« First page...23456...102030...Trang cuối »