Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật điện tử

1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo            Đối với NCS chưa có bằng thạc sĩ: Phải hoàn thành các môn học của chương trình đào tạo thạc sĩ và các nội dung của chương trình đào tạo tiến sĩ. Tổng số tín chỉ phải tích luỹ: 139 tín […]

Bởi Tuyết Nga | ĐTSĐH
Chi tiết

Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật điện tử

1. Yêu cầu chất lượng luận án Luận án phải là công trình nghiên cứu khoa học độc lập, có đóng góp mới cho việc giải quyết vấn đề khoa học, lí luận hoặc thực tiễn đang đặt ra, góp phần xây dựng, hình thành khung lí thuyết mới, hệ tư tưởng mới phù hợp […]

Bởi Tuyết Nga | ĐTSĐH
Chi tiết

Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật điện tử

1. Một số thông tin về chương trình đào tạo Tên chuyên ngành đào tạo: + Tiếng Việt: Kỹ thuật Điện tử + Tiếng Anh: Electronics Engineering Mã số chuyên ngành đào tạo: 01 Tên ngành đào tạo: + Tiếng Việt: Công nghệ Kỹ thuật Điện tử- Viễn thông + Tiếng Anh: Electronics and Communications […]

Bởi Tuyết Nga | ĐTSĐH
Chi tiết
Th11
29

Điều chỉnh thông tin các học phần trong các CTĐT đại học ban hành từ năm 2019 đến năm 2021

    Căn cứ Quyết định số 3568/QĐ-ĐHQGHN ngày 08 tháng 10 năm 2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) về việc ban hành Quy định về Tổ chức và hoạt động của các đơn vị trực thuộc ĐHQGHN;     Căn cứ Quyết định số 985/NQ-HĐT ngày 08 tháng 11 […]

Bởi Tuyết Nga | Tin Sinh Viên
Chi tiết
Th11
29

Chương trình HB của tập đoàn Jardine Cycle & Carriage, năm học 2022-2023

    Ngày 19/11/2019, Trường đại học Công nghệ nhận được thông báo về chương trình học bổng của Tập đoàn Jardine Cycle & Carriage dành cho tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Thông tin chi tiết về học bổng đối với sinh viên Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN năm học 2022-2023 […]

Bởi Tuyết Nga | Học phí, học bổng
Chi tiết

Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật viễn thông

1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo             Đối với NCS chưa có bằng thạc sĩ:       Người học phải hoàn thành các môn học của chương trình đào tạo thạc sĩ và các nội dung của chương trình đào tạo tiến sĩ. Tổng số tín chỉ phải tích luỹ: 139 […]

Bởi Tuyết Nga | ĐTSĐH
Chi tiết

Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật viễn thông

1. Yêu cầu chất lượng luận án Luận án phải là công trình nghiên cứu khoa học độc lập, có đóng góp mới cho việc giải quyết vấn đề khoa học, lí luận hoặc thực tiễn đang đặt ra, góp phần xây dựng, hình thành khung lí thuyết mới, hệ tư tưởng mới phù hợp […]

Bởi Tuyết Nga | ĐTSĐH
Chi tiết

Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật viễn thông

1. Một số thông tin về chương trình đào tạo Tên chuyên ngành đào tạo: +    Tiếng Việt: Kỹ thuật Viễn thông +    Tiếng Anh: Communication Engineering Mã số chuyên ngành đào tạo: 02 Tên ngành đào tạo: +    Tiếng Việt: Công nghệ Kỹ thuật Điện tử- Viễn thông +    Tiếng Anh: Electronics and Communications […]

Bởi Tuyết Nga | ĐTSĐH
Chi tiết
Trang 5 của 425« First page...34567...102030...Trang cuối »