Tuyển dụng viên chức giảng viên năm 2021

    Để đảm bảo nhân lực thực hiện nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu, Trường Đại học Công nghệ (ĐHCN) tổ chức xét tuyển giảng viên có trình độ Tiến sĩ năm 2021 như sau:

I. Chỉ tiêu tuyển dụng

TT Vị trí Số lượng
1           Khoa Công nghệ thông tin 06
2          Khoa Điện tử Viễn thông 05
3          Khoa Vật lý kỹ thuật và Công nghệ Nano 04
4          Khoa Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa 03
5          Khoa Công nghệ Nông nghiệp 03
6          Viện Công nghệ Hàng không – Vũ trụ 04
7          Bộ môn Công nghệ Xây dựng – Giao thông 04
8          Viện Tiên tiến về Kỹ thuật và Công nghệ  01
9          Trung tâm Công nghệ tích hợp liên ngành Giám sát hiện trường 01
10     Phòng Thí nghiệm trọng điểm Các hệ thống tích hợp thông minh 01
Tổng 32

II. Hình thức tuyển dụng

     Xét tuyển thông qua phỏng vấn (chuyên môn nghiệp vụ của ngạch dự tuyển; hiểu biết về giáo dục đại học, về Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Đại học Công nghệ)

      Nội dung xét tuyển giảng viên bao gồm 02 vòng như sau:

 • Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của ứng viên đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì ứng viên được tham dự vòng 2.
 • Vòng 2: Phỏng vấn chuyên môn nghiệp vụ của ngạch dự tuyển; hiểu biết về giáo dục đại học, và về Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Đại học Công nghệ.

III. Điều kiện và tiêu chuẩn tuyển dụng

     Ứng viên cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định của Luật Viên chức; Luật Lao động; Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ; Thông tư số 40/2020/TT-BGDĐT ngày 26/10/2020 và Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ; Quyết định số 3768/QĐ-ĐHQGHN ngày 22/10/2014 của Giám đốc ĐHQGHN và các tiêu chuẩn cụ thể sau:

TT Các yêu cầu Tiêu chuẩn xét tuyển đối với chức danh nghề nghiệp giảng viên
1.         

Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ

–         Trình độ tiến sĩ phù hợp với vị trí việc làm, ngành hoặc chuyên ngành giảng dạy;

–         Có năng lực giảng dạy và có chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giảng viên;

–         Có năng lực nghiên cứu: Trong 04 năm gần nhất, ứng viên xét tuyển là tác giả duy nhất hoặc đứng tên đầu bài báo (đối với các tạp chí không sắp xếp tên tác giả theo thứ tự ABC) được công bố trên tạp chí khoa học chuyên ngành có mã số chuẩn ISSN hoặc chương sách giáo trình hoặc chuyên khảo được xuất bản bởi nhà xuất bản có mã số chuẩn ISBN.

2.        Trình độ ngoại ngữ và tin học –         Sử dụng thành thạo ngoại ngữ trong thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu (có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B2 theo khung tham chiếu Châu Âu hoặc tương đương);

–         Sử dụng thành thạo công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

3.        Yêu cầu về sư phạm –         Cởi mở, năng động, thân thiện với người học, và có tác phong giao tiếp chuẩn mực phù hợp với môi trường giáo dục;

–         Có kỹ năng thuyết trình.

4.        Ngoại hình/sức khoẻ Có đủ sức khỏe, ngoại hình cân đối, không có tật về phát âm.
5.        Khác Ưu tiên tiến sĩ tốt nghiệp trường đại học có uy tín nước ngoài, sử dụng thành thạo tiếng Anh trong giảng dạy.

IV. Lịch dự kiến kế hoạch tuyển dụng

 • Ngày 01/06/2021: Đăng thông báo tuyển dụng
 • Ngày 01/06/202115/06/2021: Thu nhận hồ sơ của các ứng viên dự tuyển
 • Ngày 15/06/202125/06/2021: Thẩm định hồ sơ và hoàn thành các công tác chuẩn bị liên quan
 • Ngày 26/06/202130/06/2021: Tổ chức xét tuyển
 • Ngày 01/0705/07/2021: Thông báo kết quả tuyển dụng.

V. Hồ sơ dự tuyển gồm có

 • Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu);
 • Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
 • Lý lịch Khoa học (theo mẫu);
 • Bản sao các văn bằng (bằng và bảng điểm tốt nghiệp đại học/thạc sĩ/tiến sĩ), chứng chỉ (chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B2 theo khung tham chiếu Châu Âu hoặc tương đương); và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và có chứng nhận của Bộ giáo dục và Đào tạo;
 • Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng (không quá 6 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ) do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận;
 • Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;
 • 02 ảnh cỡ 4×6;
 • Lệ phí thi tuyển: 500.000đ/1 hồ sơ.

    Thời gian nhận hồ sơ: từ 01/06/202115/06/2021 (sáng: 8h30-11h30; chiều: 13h30-16h30).
    Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức Cán bộ, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN, Phòng  715 – E3 (tầng 7 – Nhà E3), 144 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, điện thoại: 024.32272803.

   Các thông tin liên quan đến đợt tuyển dụng sẽ được cập nhật trên website nhà trường tại địa chỉ: https://www.uet.vnu.edu.vn

Bài viết liên quan