Trường ĐHCN tập trung khử khuẩn và khoanh vùng đối tượng liên quan đến 02 sinh viên là đối tượng F1

Trước tình hình diễn biến nhanh và phức tạp của dịch Covid-19 tại tỉnh Hải Dương, tỉnh Quảng Ninh và ngay sau khi nhận tin có 02 sinh viên là đối tượng F1, Nhà trường đã tiến hành khử khuẩn toàn bộ không gian khu làm việc và giảng đường bằng hoá chất theo quy định.

Đồng thời tiến thành truy vết các đối tượng F2, F3 của cán bộ và sinh viên có tiếp xúc gần với 02 sinh viên này và thông báo trực tiếp đến cán bộ và sinh viên đó để yêu cầu cách ly tại nhà theo quy định. Nhà trường cũng tiến hành đào tạo trực tuyến cho toàn bộ sinh viên và yêu cầu sinh viên không được đến trường từ ngày 29/1/2021 nhằm đảm bảo tiến độ học tập chung.

Sau khi tiến hành khử khuẩn, ngày 2/2/2020 Nhà trường chuyển sang làm việc theo hình thức giãn cách kết hợp làm việc trực tuyến nhằm tuân thủ theo quy định về phòng, chống Covid-19 cũng như đảm bảo hoàn thành các công việc được giao. Các cán bộ không thuộc diện bị cách ly được xếp lịch làm việc theo hình thức giãn cách và đảm bảo 5K (Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế) khi đến và làm việc tại trường.

(UET-News)

Bài viết liên quan