Trường ĐHCN đồng tổ chức Hội nghị quốc tế Kỹ nghệ tri thức và hệ thống lần thứ 12 (KSE 2020)

Từ ngày 12-14/11/2020, Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) sẽ phối hợp với trường Đại học Cần Thơ tổ chức Hội nghị quốc tế Kỹ nghệ tri thức và hệ thống” (Knowledge and Systems Engineering- KSE 2020)  lần thứ 12 tại Cần Thơ.

Hội nghị là nơi các nhà khoa học trình bày, thảo luận và trao đổi các nghiên cứu, những đổi mới và các ứng dụng trong lĩnh vực kỹ thuật. Thông qua hội nghị, các nhà khoa học sẽ chia sẻ những kết quả nghiên cứu, ứng dụng thực tế để thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực này.

Năm 2009, hội nghị KSE được tổ chức lần đầu tiên tại Trường ĐHCN đến nay đã tổ chức 12 lần. Những năm tiếp theo Trường ĐHCN tiếp tục là đơn vị tổ chức/ phối hợp tổ chức hội nghị này.

KSE là một trong ba hội nghị có uy tín cao thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin được tổ chức thường niên tại Việt Nam, thu hút được sự chú ý đặc biệt của các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước trong lĩnh vực Kỹ nghệ Tri thức và Hệ thống – lĩnh vực quan trọng của ngành Công nghệ Thông tin. Hội nghị được sự hỗ trợ kỹ thuật và chấp nhận đăng tải trên IEEE Explore – hệ thống thư viện điện tử có uy tín cao, được tham khảo và trích dẫn nhiều trong các nghiên cứu thuộc lĩnh vực Công nghệ điện tử và Công nghệ thông tin. Chính điều này đã tăng thêm sức lôi cuốn của Hội nghị trong việc có nhiều tác giả gửi bài báo khoa học tham dự.

Các bài báo cáo tập trung vào các chủ đề đang được quan tâm trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin & Truyền thông như khoa học dữ liệu và kỹ nghệ tri thức, xử lý ngôn ngữ tự nhiên và khai phá dữ liệu văn bản, xử lý ảnh và nhận dạng, Internet vạn vật và điện toán đám mây, Tương tác người máy, An ninh thông tin…

Thông tin chi tiết được cập nhật trên website: https://kse-conference.org/

KSE 2020

Thời gian: 12-14/11/2020

Địa điểm: Đại học Cần Thơ, Khu II, Đ. 3/2, Xuân Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ

Website: https://kse-conference.org/

Đăng Hoàng (UET-News)

Bài viết liên quan