Trường Đại học Công nghệ thành lập Viện Trí tuệ nhân tạo

     Ngày 18/3/2022, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ – ĐHQGHN – PGS.TS Nguyễn Việt Hà đã kí quyết định số 162/QĐ-TCCB về việc thành lập Viện Trí tuệ nhân tạo và TS. Trần Quốc Long được bổ nhiệm chức vụ Viện trưởng.

     Viện Trí tuệ nhân tạo có tên gọi tiếng Anh là Institute for Artificial Intelligence (IAI) với tầm nhìn, mục tiêu là trở thành đơn vị dẫn đầu trong cả nước về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ngành trí tuệ nhân tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ liên ngành.

      Viện Trí tuệ nhân tạo có chức năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ đào tạo bậc đại học, sau đại học; tổ chức nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo (AI) đồng thời phát triển tổ chức và đội ngũ cán bộ năng động, có trình độ cao trong các lĩnh vực liên quan.

      Đối với hoạt động đào tạo, Viện IAI bắt đầu tuyển sinh ngành Trí tuệ nhân tạo từ năm 2022.

     Đối với hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, Viện IAI sẽ nghiên cứu AI mang tính liên ngành; nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ phục vụ công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước; phát triển các định hướng nghiên cứu hàn lâm chuyên sâu, các sản phẩm ứng dụng thực tiễn cho xã hội. 

Bài viết liên quan:

1. Trường Đại học Công nghệ thành lập Viện tiên tiến về Kỹ thuật và Công nghệ

(UET-News)

Bài viết liên quan