Trường Đại học Công nghệ có 04 nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2019

     Ngày 11/11/2019, Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã công bố danh sách ứng viên được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư (GS, PGS) năm 2019.

      Sau khi thẩm định hồ sơ, đánh giá ngoại ngữ, đánh giá báo cáo khoa học tổng quan, 26 Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành, Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã công nhận đạt tiêu chuẩn GS, PGS năm 2019 đối với 437 ứng viên, trong đó có 82 ứng viên là GS và 358 ứng viên là PGS. Kết thúc phiên họp lần thứ III, Hội đồng giáo sư Nhà nước đã công nhận 75 nhà giáo đạt chuẩn chức danh giáo sư, 349 năm đạt tiêu chuẩn phó giáo sư năm 2019. Trong đó, Trường ĐH Công nghệ có 02 nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư và 02 nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư đợt này.

04 NHÀ GIÁO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐƯỢC CÔNG NHẬN
ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ NĂM 2019

     02 nhà giáo được HĐGSNN công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư năm 2019

STT Họ và tên Năm sinh Giới tính Ngành Nơi làm việc
1 Hoàng Nam Nhật 1962 Nam Vật lý Khoa VLKT&CNNN, Trường ĐHCN
2 Chử Đức Trình 1976 Nam Vật lý Khoa ĐTVT, Trường ĐHCN

    02 nhà giáo được HĐGSNN công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư năm 2019

STT Họ và tên Năm sinh Giới tính Ngành Nơi làm việc
1 Nguyễn Hoài Sơn 1976 Nam CNTT Khoa CNTT, Trường ĐHCN
2 Bùi Thanh Tùng 1981 Nam Vật lý Khoa ĐTVT, Trường ĐHCN


(UET-News)

Bài viết liên quan