Th7
25

KẾT QUẢ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GS, PGS NĂM 2022 TẠI HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ CƠ SỞ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

    Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Công nghệ đã có 3 phiên họp làm việc với sự tham dự của 09 thành viên Hội đồng. Chủ tịch Hội đồng, GS.TS Nguyễn Thanh Thủy, chủ trì các phiên họp: phiên họp xét hồ sơ ngày 16/7/2022 (09/09 thành viên Hội đồng […]

Chi tiết
Th4
30

Kết quả xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư đợt 1 năm 2022

    Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và […]

Bởi Tuyết Nga | Tin Tổng Hợp
Chi tiết
Th4
12

Thông báo về nhu cầu bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2022

    Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và […]

Bởi Tuyết Nga | Tin Tổng Hợp
Chi tiết
Th12
01

KẾT QUẢ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GS, PGS NĂM 2021 TẠI HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ CƠ SỞ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

   Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Công nghệ đã có 3 phiên họp làm việc với sự tham dự của 09 thành viên Hội đồng. Chủ tịch Hội đồng, GS.TS Nguyễn Thanh Thủy, chủ trì các phiên họp: phiên họp xét hồ sơ ngày 21/11/2021 (09/09 thành viên Hội đồng tham […]

Chi tiết
Th7
06

Danh sách ứng viên ghi tên xét công nhận đạt chuẩn chức danh Giáo sư – Phó Giáo sư năm 2020

    Thực hiện Công văn của Hội đồng Giáo sư nhà nước, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Hội đăng tải danh sách các ứng viên đã nộp hồ sơ xét đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2020 tại Hội đồng Giáo sư cơ sở […]

Bởi Tuyết Nga | Tin Tổng Hợp
Chi tiết
Th5
20

Trường Đại học Công nghệ thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2020

    Hiệu trưởng Nguyễn Việt Hà đã kí quyết định số 253/QĐ-ĐHCN về việc thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội vào ngày 15/05/2020.     Căn cứ Quy định về Tổ chức và Hoạt động của các đơn vị thành viên và […]

Bởi Tuyết Nga | Tin Tổng Hợp
Chi tiết
Th1
15

Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2019

    Ngày 13/01/2020, Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) đã long trọng tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2019 tại Hội trường 3-G3.     Tham dự buổi lễ, về phía ĐHQGHN có PGS.TS. Phạm Bảo Sơn – […]

Bởi Tuyết Nga | Tin Tổng Hợp
Chi tiết
Th11
12

Trường Đại học Công nghệ có 04 nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2019

     Ngày 11/11/2019, Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã công bố danh sách ứng viên được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư (GS, PGS) năm 2019.       Sau khi thẩm định hồ sơ, đánh giá ngoại ngữ, đánh giá báo cáo khoa học tổng quan, 26 […]

Bởi Tuyết Nga | Tin Tổng Hợp
Chi tiết