Trường Đại học Công nghệ có 03 nhà giáo đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư năm 2017

    Ngày 31/01/2018 và 01/02/2018, tại Hà Nội, Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước (HĐCDGSNN) nhiệm kỳ 2014-2019 đã họp Kỳ họp lần thứ VII. Tại Kỳ họp HĐCDGSNN đã xét duyệt, bỏ phiếu tín nhiệm các ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017.

     Theo kết quả bỏ phiếu, có 85 người đạt tiêu chuẩn Giáo sư, 1141 người đạt tiêu chuẩn Phó Giáo sư. Tổng số người đạt tiêu chuẩn Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2017 là 1226 người. Trường ĐH Công nghệ có 03 nhà giáo đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư đợt này.

03 NHÀ GIÁO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ
ĐƯỢC CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH PHÓ GIÁO SƯ ĐỢT NĂM 2017

TT STT theo Quyết định Họ và tên Năm sinh Giới tính Ngành chuyên môn
1 85 Nguyễn Việt Anh 1977 Nam Công nghệ thông tin
2 96 Nguyễn Nam Hoàng 1974 Nam Công nghệ thông tin
3 108 Nguyễn Thị Nhật Thanh 1980 Nữ Công nghệ thông tin

(UET-News)

Bài viết liên quan