Triệu tập sinh viên chưa tốt nghiệp thuộc các khóa QH-2013 và QH-2014

    Thực hiện kết luận của Hội đồng xét tốt nghiệp năm 2019 về việc tìm giải pháp nâng cao tỷ lệ tốt nghiệp của sinh viên, Phòng Đào tạo thông báo tới các Khoa và triệu tập các sinh viên chưa tốt nghiệp thuộc các khóa QH-2013-I/CQ (K58) và QH-2014-I/CQ (K59) theo Danh sách sinh viên tới dự buổi làm việc với Nhà trường để giải quyết các vướng mắc, tồn đọng của các điều kiện cần phải hoàn thành để được xét tốt nghiệp.

     1. Thành phần tham dự: Đại diện Ban Chủ nhiệm các Khoa, đại diện lãnh đạo phòng Đào tạo, chuyên viên phòng Đào tạo phụ trách xếp Thời khóa biểu.

2. Nội dung làm việc

       – Thông báo tình hình học tập của sinh viên;

       – Thống nhất các kế hoạch trong việc bố trí Thời khóa biểu để các lớp học phù hợp với tình hình thực tế.

3. Thời gian và địa điểm:

       – Thời gian: 19h00 Thứ năm, ngày 04/04/2019

       – Địa điểm: Phòng 3-G3, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

       Kính đề nghị các Khoa phối hợp thông báo tới sinh viên của Khoa mình để sinh viên nắm được thông tin và tới tham dự đầy đủ.

Trân trọng cảm ơn!

Bài viết liên quan