Thống kê sinh viên có hoàn cảnh khó khăn có nhu cầu vay vốn để mua máy tính, thiết bị học trực tuyến

   Thực hiện Chương trình “Sóng và máy tính cho em” do Thủ tướng Chính phủ phát động và thực hiện công văn số 4690/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 15/10/2021 của Bộ giáo dục và Đào tạo và công văn số 3180/ ĐHQGHN-CT&CTHSSV ngày 19/10/2021 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc thống kê số lượng sinh viên thuộc diện khó khăn có nhu cầu về máy tính, thiết bị học trực tuyến.

   Để hỗ trợ cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn hiện còn thiếu các thiết bị phục vụ học tập trực tuyến. Nhà trường thông báo đến toàn thể sinh viên được biết về chương trình nói trên, sinh viên có nhu cầu đăng ký qua đường link dưới đây: https://forms.gle/x2v4bPzfBV9AAD7d9

    Hạn đăng ký: Trước 12h, thứ Năm ngày 28/10/2021.

   Trân trọng thông báo!

Bài viết liên quan