Thông báo nộp học phí học kỳ I năm học 2017-2018 và các khoản nợ (nếu có) của sinh viên chương trình Chất lượng cao theo thông tư 23/2014/TT-BGDĐT

    Ngày 01 và ngày 08/11/2016, Nhà trường đã ban hành các Quyết định số 1053/QĐ-CTSV, số 1054/QĐ-CTSV và số 1081/QĐ-CTSV về việc thu học phí học lần đầu, học phí học lại, học cải thiện điểm của sinh viên đại học chương trình Chất lượng cao theo thông tư 23/2014/TT-BGDĐT trong học kỳ I năm học 2017-2018, nay Nhà trường thông báo về thời hạn, hình thức nộp như sau:

     Sinh viên các khóa K61, K62 chương trình Chất lượng cao theo thông tư 23/2014/TT-BGDĐT nộp các khoản nợ của học kỳ trước (nếu có) và học phí học kì I năm học 2017-2018, học phí học lại, học cải thiện điểm… thông qua tài khoản BIDV của cá nhân mà Nhà trường đã mở cho sinh viên từ đầu khóa học, từ thứ Hai ngày 13/11/2017 đến hết thứ Hai ngày 27/11/2017. Có danh sách gửi kèm (K61XHH_HKI 17-18K62XHH_HKI 17-18) thông báo để sinh viên kiểm tra, nếu có thắc mắc đề nghị sinh viên liên hệ với Phòng 101B-E3 để đối chiếu trước khi nộp tại Ngân hàng. (Trường hợp sinh viên chưa có tài khoản Ngân hàng thì liên hệ nộp học phí tại phòng 101B-E3).

Số tiền trong tài khoản phải lớn hơn số tiền cần nộp ít nhất 50.000đ (để duy trì tài khoản tại Ngân hàng)

      Quá thời hạn trên, nếu sinh viên không hoàn thành nghĩa vụ nộp học phí (cả nợ cũ và học phí của học kỳ I năm học 2017-2018) đối với Nhà trường sẽ bị áp dụng một trong các hình thức xử lí sau đây:

       1. Nộp muộn trong khoảng từ 27/11/2017 đến hết ngày 04/12/2017 thì sẽ bị trừ điểm rèn luyện (05 điểm) trong học kỳ I năm học 2017-2018.

      2. Nộp muộn trong khoảng thời gian từ 04/12/2017 đến trước ngày 11/12/2017 sẽ bị hạ một bậc điểm rèn luyện (tương đương 10 điểm) trong học kỳ I năm học 2017-2018.

      3. Sau ngày 11/12/2017 mà sinh viên vẫn không nộp học phí thì sẽ bị đưa vào danh sách cấm thi tất cả các học phần của học kỳ I năm học 2017-2018.

4. Kết thúc kỳ thi học kỳ I mà sinh viên vẫn không nộp học phí sẽ không được đăng ký học ở học kỳ tiếp theo.

     Ghi chú: Sinh viên sẽ phải hoàn thành tất cả các khoản nợ (nếu có) và học phí của học kỳ I năm học 2017-2018. Nhà trường chỉ cho phép các sinh viên (có tên trong danh sách đính kèm bên dưới) đã có đơn xin lùi thời hạn nộp học phí được nộp học phí muộn (tối đa đến ngày 15/12/2017).

Trân trọng thông báo!

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC LÙI THỜI HẠN NỘP HỌC PHÍ

(Kèm theo Thông báo số: 472/CTSV, ngày 09/11/2017)

Họ và tên Lớp Hoãn đến ngày
Nguyễn Công Tuấn Anh K62-CA-CLC2 15/12/2017

 

Bài viết liên quan