Thời khóa biểu chính thức học kỳ I năm học 2022-2023

  Phòng Đào tạo (PĐT) trân trọng gửi tới toàn thể sinh viên bậc đại học Thời khóa biểu chính thức học kỳ I năm học 2022-2023, cụ thể như sau:

    1. Thời khóa biểu bắt đầu thực hiện từ thứ Hai ngày 29/08/2022; lịch thực hành/bài tập bắt đầu chậm hơn 1 tuần so với lịch học lý thuyết.

   Riêng thời khóa biểu các lớp học phần dành cho sinh viên năm nhất (khóa QH-2022-I/CQ) bắt đầu thực hiện từ thứ Hai ngày 10/10/2022.

   2. Thời gian bắt đầu đăng ký học từ 10h30 ngày 19/08/2022 đến hết ngày 22/08/2022.

    Ngày 26/08/2022 PĐT công bố kết quả đăng ký học học kỳ I năm học 2022-2023, yêu cầu sinh viên kiểm tra kết quả đăng ký học của mình tại địa chỉ http://112.137.129.87/qldt/.

    3. PĐT đăng ký học sẵn các học phần bắt buộc cho từng sinh viên theo lịch trình học tập thông thường được tư vấn như trong Sổ tay học vụ học kỳ I năm học 2022-2023 (không bao gồm các học phần tự chọn và học phần thuộc khối kiến thức định hướng chuyên sâu). Sinh viên kiểm tra, nếu thấy chưa phù hợp thì thay đổi (thêm/bớt/điều chỉnh) lớp học phần trong thời gian đăng ký học trực tuyến qua cổng thông tin đào tạo tại địa chỉ: https://daotao.vnu.edu.vn/dkmh.

    Đối với sinh viên có nhu cầu học các học phần khác ngoài lịch trình trên, tự đăng ký học trong thời gian đăng ký học trực tuyến qua cổng thông tin đào tạo.

    4. Trong 2 tuần đầu học kỳ (từ ngày 29/08/2022 ÷ 09/09/2022), sinh viên được phép đăng ký những học phần muốn học thêm hoặc đăng ký đổi sang lớp học phần khác, bằng cách thao tác trực tuyến qua cổng thông tin đào tạo.

      Riêng các lớp học phần xếp lịch học tập trung thời gian sẽ không được điều chỉnh đăng ký học trong 2 tuần đầu học kỳ này.

      Kết quả đăng ký học chính thức sẽ được thông báo trong tuần 3 của học kỳ (từ ngày 12/09/2022 ÷ 16/09/2022), yêu cầu sinh viên tự kiểm tra lại kết quả đăng ký học chính thức của mình tại địa chỉ: http://112.137.129.87/qldt/.

5. Sinh viên lưu ý:

– Đọc và nghiên cứu kỹ Khung chương trình đào tạo;

       – Xem kỹ Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2022-2023 và ghi chú (kèm theo) kết hợp với Sổ tay học vụ và tư vấn của Cố vấn học tập để lựa chọn học phần/lớp học phần phù hợp.

       – Đăng ký đúng đối tượng. Sinh viên thuộc chương trình đào tạo chuẩn không được đăng ký các lớp học phần dành cho chương trình chất lượng cao và ngược lại. Quy định mã lớp học phần dành cho CTĐT tương ứng (không áp dụng cho các lớp học phần Giáo dục thể chất):

+ Các lớp học phần mã từ 1÷39: dành cho Chương trình đào tạo chuẩn;

      + Các lớp học phần mã từ 40÷59: dành cho Chương trình đào tạo Chất lượng cao (trừ CTĐT Công nghệ thông tin chất lượng cao C-CLC);

      – Các trường hợp sinh viên đăng ký học không đúng hướng dẫn, làm ảnh hưởng đến hệ thống nếu bị phát hiện sẽ bị xóa và cấm đăng ký học trong học kỳ này.

     6. Trong quá trình thực hiện, nếu gặp vướng mắc sinh viên liên hệ PĐT tại 105-E3 hoặc qua các kênh sau để được hỗ trợ giải quyết:

Trân trọng thông báo!

Bài viết liên quan