Thời khóa biểu chính thức học kỳ I năm học 2019-2020

     Để chuẩn bị cho học kỳ I năm học 2019-2020, Phòng Đào tạo (P.ĐT) gửi tới toàn thể sinh viên (SV) bậc đại học trong Trường Thời khóa biểu chính thức học kỳ I năm học 2019-2020, cụ thể như sau:

     1. Đối với Khóa QH-2019-I/CQ, Khóa QH-2018-I/CQ, Khóa QH-2017-I/CQ: P.ĐT đăng ký học sẵn cho từng SV theo một lịch trình học tập thông thường, SV kiểm tra, nếu thấy chưa phù hợp thì thay đổi (thêm/bớt/điều chỉnh) lớp học phần trong thời gian đăng ký học trực tuyến qua cổng thông tin đào tạo tại địa chỉ: daotao.vnu.edu.vn.

      2. Đối với Khóa QH-2016-I/CQ trở về trước: sinh viên tự đăng ký học trong thời gian đăng ký học trực tuyến qua cổng thông tin đào tạo. Sinh viên chú ý:

       – Đọc và nghiên cứu Khung chương trình đào tạo; Sổ tay học vụ 2019;

      – Xem kỹ Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2019-2020 kết hợp với tư vấn của Cố vấn học tập (CVHT) để lựa chọn học phần và lớp học phần phù hợp (nếu có vấn đề gì liên hệ trực tiếp với chuyên viên Bùi Thị Thu Giang, (024.37547865, giangbtt@vnu.edu.vn);

      – Sinh viên bắt đầu đăng ký từ 9h00 thứ Ba, 13/08/2019 ÷ 19/08/2019. P.ĐT tổ chức hỗ trợ trực tiếp đối với những sinh viên gặp khó khăn trong việc đăng ký học phần theo lịch cụ thể sau:

Buổi Thời gian Thứ Ngày Địa điểm Ghi chú
1 14h00 3 13/08/2019 PM202-G2

Yêu cầu sinh viên bằng kép đến một trong các buổi này để được tư vấn về đăng ký học.

2 8h30 4 14/08/2019 PM202-G2
3 14h00 4 14/08/2019 PM202-G2

 3. Ngày 22/08/2019, P.ĐT công bố kết quả đăng ký học học kỳ I năm học 2019-2020 tại địa chỉ http://203.113.130.218:50223/congdaotao/module/qldt/. Yêu cầu sinh viên kiểm tra kết quả đăng ký học của mình, nếu có vướng mắc gì sinh viên đến phòng Đào tạo (P.105-E3) thời gian từ ngày 26/08/2019 ÷ 06/09/2019 (trong giờ hành chính) để được hỗ trợ giải quyết.

       4. Từ ngày 26/08/2019, SV đi học theo kết quả đăng ký học đã được P.ĐT thông báo, nếu có phát sinh gì SV nộp đơn điều chỉnh đăng ký học tại P.ĐT (P.105-E3) trong hai tuần đầu học kỳ để được xem xét giải quyết./.

       Trân trọng thông báo!

Bài viết liên quan