Thời khóa biểu chính thức học kỳ II năm học 2022-2023

    Phòng Đào tạo (PĐT) trân trọng gửi tới toàn thể sinh viên bậc đại học Thời khóa biểu chính thức học kỳ II năm học 2022-2023, cụ thể như sau:

    1. Thời khóa biểu bắt đầu thực hiện từ thứ Hai ngày 30/01/2023; lịch thực hành/bài tập bắt đầu chậm hơn 1 tuần so với lịch học lý thuyết.

   2. Thời gian bắt đầu đăng ký học từ 10h00 ngày 06/12/2022 đến hết ngày 11/12/2022.

       Ngày 30/12/2022 PĐT công bố kết quả đăng ký học học kỳ II năm học 2022-2023, yêu cầu sinh viên kiểm tra kết quả đăng ký học của mình tại địa chỉ http://112.137.129.87/qldt/.

   3. PĐT đăng ký học sẵn các học phần bắt buộc cho từng sinh viên theo lịch trình học tập thông thường được tư vấn như trong Sổ tay học vụ học kỳ II năm học 2022-2023 (không bao gồm các học phần tự chọn và học phần thuộc khối kiến thức định hướng chuyên sâu). Sinh viên kiểm tra, nếu thấy chưa phù hợp thì thay đổi (thêm/bớt/điều chỉnh) hoặc đăng ký các lớp học phần khác ngoài lịch trình trên trong thời gian đăng ký học trực tuyến qua cổng thông tin đào tạo tại địa chỉ: http://dangkyhoc.vnu.edu.vn/.

    4. Trong 2 tuần đầu học kỳ (từ ngày 30/01/2023 ÷ 12/02/2023), sinh viên được phép đăng ký những học phần muốn học thêm hoặc đăng ký đổi sang lớp học phần khác, bằng cách thao tác trực tuyến qua cổng thông tin đào tạo tại địa chỉ: http://dangkyhoc.vnu.edu.vn/.

     Kết quả đăng ký học chính thức sẽ được thông báo trong tuần 3 của học kỳ (từ ngày 13/02/2023 ÷ 19/02/2023), yêu cầu sinh viên tự kiểm tra kết quả đăng ký học chính thức của mình tại địa chỉ: http://112.137.129.87/qldt/.

    5. Sinh viên lưu ý:

       – Đọc và nghiên cứu kỹ Khung chương trình đào tạo;

      – Xem kỹ Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2022-2023 và ghi chú (kèm theo) kết hợp với Sổ tay học vụ, tư vấn của Cố vấn học tập để lựa chọn học phần/lớp học phần phù hợp.

       – Đăng ký đúng đối tượng.

       + Sinh viên thuộc chương trình đào tạo chuẩn không được đăng ký các lớp học phần dành cho chương trình chất lượng cao và ngược lại. Quy định mã lớp học phần dành cho CTĐT tương ứng:

  • Các lớp học phần mã từ 1÷19: dành cho Chương trình đào tạo chuẩn;
  • Các lớp học phần mã từ 20÷39: dành cho Chương trình đào tạo Chất lượng cao (trừ CTĐT Công nghệ thông tin chất lượng cao C-CLC);

     + Sinh viên khóa QH-2022-I/CQ ngành Công nghệ nông nghiệp, Công nghệ Hàng không vũ trụ, Công nghệ kỹ thuật xây dựng bắt buộc đăng ký học theo đúng các lớp HP dành cho CTĐT của mình.

    – Số tín chỉ đăng ký học của mỗi sinh viên phải đảm bảo điều kiện tối thiểu và tối đa được quy định trong Quy chế đào tạo đại học tại ĐHQGHN (chi tiết trong Sổ tay học vụ). Trường hợp sinh viên có nguyện vọng đăng ký ít hơn số tối thiểu hoặc nhiều hơn số tối đa phải được sự đồng ý của Nhà trường.

    6. Trong quá trình đăng ký học, PĐT hỗ trợ sinh viên trực tuyến qua Microsoft Teams:

           – Mã truy cập: elebarf.

    – Thời gian hỗ trợ:

       + Thứ Ba ngày 06/12/2022: từ 14h00 ÷ 17h00.

+ Thứ Tư ngày 07/12/2022: từ 8h30 ÷ 11h30 và từ 14h00 ÷ 17h00.

7. Trong quá trình thực hiện, nếu gặp vướng mắc sinh viên liên hệ PĐT tại 105-E3 hoặc qua một trong các kênh sau:

– Email: daotao_dhcn@vnu.edu.vn;

– Kênh tiếp người học online: https://hotro.uet.vnu.edu.vn/;

– Hotline: 024 3202 6858;

– Hỗ trợ kỹ thuật về tài khoản Email, Microsoft Teams: t.ly/ajvF.

Trân trọng thông báo!

Bài viết liên quan