Thời khóa biểu bổ sung HKII năm học 2017-2018 dành cho sinh viên K61 chương trình chất lượng cao theo thông tư 23

   Văn phòng chương trình Chất lượng cao gửi tới sinh viên khóa QH-2016-I/CQ, thuộc chương trình đào tạo Chất lượng cao theo thông tư 23 (K61CLC) Thời khóa biểu bổ sung học kỳ II năm học 2017-2018, cụ thể như sau:

Lớp khóa học Học phần TC Mã học phần Giảng viên Thứ Tiết Giảng đường Ghi chú
K61CACLC1 Nguyên lý Marketing 3 BSA2002 20 ThS. Nguyễn Quỳnh Hoa 3 2-4 301-GĐ2 CL
Tối ưu hóa 2 MAT1100 20 TS. Lê Phê Đô 5 10-11 301-G2 CL
K61CACLC2 Nguyên lý Marketing 3 BSA2002 21 ThS. Nguyễn Quỳnh Hoa 2 2-4 301-GĐ2 CL
Tối ưu hóa 2 MAT1100 21 TS. Hà Minh Hoàng 5 7-8 107-G2 CL
K61ĐACLC Nguyên lý Marketing 3 BSA2002 22 TS. Nguyễn Thị Mai Anh 3 2-4 312-GĐ2 CL
5 2-4 101-G8 CL

Khi thực hiện, sinh viên lưu ý:

1. Thời khóa biểu thực hiện từ Thứ hai, ngày 15/01/2018.

2. Lịch thực hành/bài tập bắt đầu học chậm hơn 1 tuần so với lý thuyết.

      3. Sinh viên xem thời khóa biểu. Nếu có đề nghị, sinh viên liên hệ trực tiếp với chuyên viên Nguyễn Ngọc Dũng, Phòng Đào tạo ((37547.865, *dungnn09@vnu.edu.vn) hoặc qua Văn phòng chương trình Chất lượng cao (P.312-G2) để được hỗ trợ.

Trân trọng thông báo!

Bài viết liên quan