Thay đổi phân công học theo định hướng chuyên sâu của sinh viên đại học hệ chính quy khóa QH-2015-I/CQ ngành Cơ kỹ thuật

    Trường ĐHCN ban hành Quyết định về việc thay đổi phân công theo định hướng chuyên sâu của sinh viên đại học hệ chính quy khóa QH-2015-I/CQ. Theo đó, Nhà trường thay đổi phân công học theo định hướng chuyên sâu cho SV khóa QH2015 (2015-2019) ngành Cơ kỹ thuật, từ năm học 2018-2019 (năm học thứ tư). 

    Sinh viên có thay đổi phân công học theo định hướng chuyên sâu ở Điều 1 do Bộ môn Công nghệ biển & Môi trường của Khoa Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa quản lý chuyên môn từ năm học 2018-2019 đến khi tốt nghiệp.

Bài viết liên quan